2e Inspiratie dag STILA op 16 juni in samenwerking met studenten van het Drenthe College in Assen: Burger-Meester!

13 juni 8:32

Vrijdag-middag 16 juni zal de tweede inspiratie dag worden gehouden in het vernieuwde Cicero gebouw van het Drenthe College aan de Anne de Vriesstraat 70 in Assen. Het evenement begint om 1300 uur en wordt om 1700 uur afgesloten met een hapje en een drankje. Harmke Vlieg van het College van B&W zal aanwezig zijn en deelnemen om de sfeer te proeven en actieve burgers te ontmoeten. De uitnodiging om zich aan te melden gaat naar alle actieve Assenaren die geïnteresseerd zijn in buurtinitiatieven.

De dag wordt door Stila georganiseerd in samenwerking met 2e jaars studenten secretarieel van het Drenthe College. Zij voeren dit uit als opdracht binnen hun opleiding onder leiding van hun docent Wouter van der Burg. De leraar-van-het Jaar-2015 Diederik de Vries zal aanwezig zijn als ‘spreekstalmeester’.

Net als vorig jaar wordt er gebruik gemaakt van een zeer interactieve werkvorm, waar men elkaar laagdrempelig kan ontmoeten en inspiratie delen, rondom thema’s m.b.t burgerinitiatieven. Deze onderwerpen zijn vantevoren aangedragen via een social media applicatie (http://opnsp.com/s/99).
Ervaringen delen en leren van anderen staat hier centraal. Vanuit Stila wordt deze dag m.n. de nadruk gelegd op twee vraagstukken:
• Hoe betrekken we meer jongeren bij activiteiten in de buurten;
• Hoe kunnen we vanuit nieuwe manieren van communicatie samenwerken.
Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen (STILA) is een zelfstandig werkende stichting en biedt hulp aan alle inwoners van Assen, die een activiteit willen organiseren, gericht op ontmoeting van (groepen) inwoners. Dit kan in de vorm van financiële middelen, advies, coaching, etc. STILA is sinds 1 juli 2015 actief en bestaat uit een enthousiast bestuur en bewonerspanel. www.stila-assen.nl
Ideeën voor het verbeteren van de directe fysieke woonomgeving, kunnen nog steeds worden ingediend via Mijn Buurt Assen. Het gaat hierbij om plannen die de eigen buurt mooier, veiliger, groener of gezelliger maken.