Beursvloer Assen

4 augustus 11:43
Beursvloer Assen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en netwerken
Op 18 oktober wordt van 16.00 tot 18.30 uur op het podium van Theater/Bioscoop de Nieuwe Kolk voor de achtste keer de Beursvloer Assen georganiseerd. Een initiatief van de Asser Uitdaging, onderdeel van de stichting AssenvoorAssen. Bij de Beursvloer komen bedrijven en maatschappelijke organisaties samen en wordt er gekeken of zij onderling en met gesloten portemonnee vraag en aanbod met elkaar kunnen matchen en op deze manier iets voor elkaar kunnen betekenen.

Tijdens de Beursvloer gaan de deelnemers onderhandelen over vraag en aanbod en daarbij worden zij begeleid door hoekmannen en hoekvrouwen. Het vraag en aanbod is in te delen in vier thema’s, namelijk: handen uit de mouwen, materialen & faciliteiten, kunst & cultuur en kennis, kunde & expertise. Het uiteindelijke doel is het sluiten van een match. Verenigingen en stichting bieden op hun beurt een tegenprestatie die past bij het karakter van hun organisatie en het bedrijf waarmee zij tot een match komen.

Voorbeelden
Frank Mulder van het Gomarus College in Assen was in 2016 voor het eerst op de Beursvloer en heeft meerdere matches weten te sluiten. ‘Je komt tijdens de Beursvloer in gesprek met bedrijven en organisaties die je anders niet gauw spreekt of waarmee nog geen contacten zijn. Door de Beursvloer organiseren wij binnenkort een leuke workshop ‘ondernemen’ voor onze leerlingen binnen het vak talentontwikkeling. Een ondernemer komt dan vertellen wat ondernemen precies inhoudt en dat is iets waarmee wij weer voor inspiratie binnen onze lessen zorgen’. Andere voorbeelden van matches die gesloten zijn tijdens de Beursvloer in 2016 zijn: drie teams van de gemeente Assen hebben een avond geholpen bij Resto van Harte in de keuken, zes bureaustoelen zijn van Olympia Assen naar de Drentse Zaak gegaan en Univé Noord Nederland heeft een bedrijfsbezoek geregeld met het bedrijfsleven voor Vluchtelingenwerk.

Asser Uitdaging
De Beursvloer vindt één keer per jaar plaats, maar het matchen vindt via de Asser Uitdaging het hele jaar plaats. Via de website: www.asseruitdaging.nl kunnen maatschappelijke organisaties vraag en aanbod indienen. Een groep van ondernemers beoordeelt het binnengekomen vraag en aanbod en zij benaderen op hun beurt bedrijven met de vraag of zij tot een match kunnen komen en dus de uitdaging aan willen gaan. Het initiatief is een mooie manier voor bedrijven om te laten zien dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en komen zij in contact met nieuwe netwerken/mensen. Daarnaast zorgen de matches ervoor dat wij met elkaar Assen een stukje mooier maken.