Roden Girl Choristers en organist Sietze de Vries

15 juni 9:45

Op 18 juni om 16 uur, de eerste zondag na Trinitatis, zingen de Roden Girl Choristers een Evensong (een bijna geheel gezongen dienst) in de Adventskerk te Assen. In deze Engelse Evensong klinken vaste elementen, zoals het Magnificat (Lofzang van Maria) en een Nunc Dimittis (Lofzang van Simeon). Deze werken worden altijd na de lezingen gezongen. Op 18 juni klinken deze in de toonzetting van William Harris; één van de bekende Engelse kerkmusici uit het begin van de twintigste eeuw. Verder klinkt psalm 63. Door te varieren in dynamiek, vooral ook in de orgelbegeleiding, kan de tekst worden uitgebeeld.

Aan het eind van de evensong klinkt de uitbundige slot-Anthem van Richard Shephard: Christ whose glories fills the skie in het moderne idioom van Philip Moore. En niet alleen het koor zingt: de aanwezigen worden ook van harte uitgenodigd om een drietal Engelse Hymns mee te zingen.

Het meisjeskoor, de Roden Girl Choristers, zet zich in voor het ontwikkelen van jong zangtalent. Deze dynamische groep meiden, onder leiding van artistiek leider Sonja de Vries, heeft zich inmiddels een klinkende reputatie verworven. Jonge meisjes worden in het opleidingstraject voorbereid op een auditie als chorister. Individuele stemvorming resulteert in een eenvormige koorklank waarbij elk koorlid zich met zelfvertrouwen inzet. Een zelfvertrouwen dat bovendien versterkt wordt door de sociale hechtheid van de groep. Geschoeid op Anglicaanse leest, wordt het koor geïnspireerd door het heldere, strakke, open klankidioom van de Engelse jongens- en meisjeskoren.

De vaste begeleider van het koor is organist Sietze de Vries. Hij is internationaal werkzaam als concertorganist en kerkmusicus. Als (improvisatie)docent wordt hij internationaal veel gevraagd en is hij ook verbonden aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Aan het begin van deze Evensong zal Sietze improviseren over psalm 63.

Sonja de Vries studeerde orgel, piano en klavecimbel aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). In 2002 behaalde ze de hoogste kwalificatie voor orgel (Voordraerslisensiaat) aan de Universiteit van Zuid-Afrika en in 2003 het Uitvoerend Musicus diploma (Masters) aan de Universiteit van Stellenbosch, beide cum laude. Sinds 2008 is Sonja verbonden aan Stichting Koorschool Noord Nederland als artistiek leider van de Roden Girl Choristers. Het investeren in het talent van jonge mensen met een passie voor muziek, staat voorop.

Zoals altijd is de toegang van de Evensong gratis. Een ruimhartige gift in de uitgangscollecte wordt zeer op prijs gesteld.