300 jaar vrijmetselarij

28 september 9:05

Dit jaar bestaat de vrijmetselarij wereldwijd 300 jaar en daar worden in de Nederlandse vrijmetselaarsloges in de maand oktober met diverse activiteiten aandacht aan besteed.
Eén daarvan is een “open huis” dat gezamenlijk door de vier Drentse loges in het logegebouw aan de Esstraat 43a in Assen wordt georganiseerd
Op zaterdag 14 oktober staat de deur open van 11:00 tot 16:00 uur om het publiek kennis te laten maken met de vrijmetselarij in Assen.

Ongetwijfeld hebben velen weleens iets er over gehoord, maar waar staat de vrijmetselarij eigenlijk voor?
Vrijmetselarij kweekt verdraagzaamheid, betracht rechtvaardigheid, bevordert naastenliefde, zoekt op wat mensen en volken vereent, tracht weg te nemen wat hen verdeelt.
Om dat te onderstrepen worden er, namens de vier Drentse loges (Assen, Emmen en Meppel), in de maand oktober 2017 diverse activiteiten georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor het publiek.

Dag van de verbinding
Op zaterdag 7 oktober willen wij graag met u van gedachten wisselen met vragen zoals:
Welke levensbeschouwing heeft u? Is er in deze levensbeschouwing ruimte voor de mening van anderen? Waar ziet u de verbinding met anderen binnen uw overtuiging?
Op deze dag zullen er vertegenwoordigers zijn vanuit de Islam, het jodendom, van het Apostolisch genootschap, vanuit de Gnostiek, Christendom en de Odd Fellows
Dagspreker is Eric de Groot van Mindmeeting
Dit evenement vind op zaterdag 7 oktober bij motel van der Valk, Balkenweg 1, 9405 CC Assen
van 14:00 uur – 17:00 uur. Graag even aanmelden via info.loge293@vrijmetselarij.nl

Maconnieke banksessies in Drenthe
Wilt u eens op een ongedwongen manier praten met een vrijmetselaar, gewoon op een bankje in het park?
Uit nieuwsgierigheid of om even te klankborden?
Dat kan op zondag 8, dinsdag 10, donderdag 12 en vrijdag 13 oktober in de namiddag tussen 16:00 uur en 17:00 uur.
In Assen: op de brink voor het Drents museum.
In Emmen: in de oude dierentuin.
In Meppel: in het Wilhelminapark.

Open dag Drentse vrijmetselaarsloges in Assen op zaterdag 14 oktober
De vier Drentse vrijmetselaasloges houden gezamenlijk een opendag op zaterdag 14 oktober in het Asser ogegebouw, daarvan is de beet programma ziet er die dag als volgt uit:
Ruime gelegenheid voor gesprek en voorlichting door diverse leden van de Drentse loges.
Nieuw is dat er ook een voorlichtster zal zijn van de Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland. Dit is een nieuwe vereniging, waarin vrouwen op exact dezelfde wijze werken als mannen dat in hun loge doen.
Ook zullen er vertegenwoordigers zijn van de gemengde vrijmetselarij (le Droit Humain)ende Orde van de Weefsters (Vita Feminea Textura).
Daarmee zijn -naast de eigen Drentse loges- alle varianten van de vrijmetselarij vertegenwoordigd, waaraan zowel vrouwen als mannen, gezamenlijk of separaat kunnen deelnemen.
Vanaf 11:00 uur tot 15:00 uur zal er elk heel uur een rondleiding in “ Vrijmetselaars stijl” met toelichting zijn in de werkplaats en zullen er doorlopend enkele beamerpresentaties worden vertoond.

Vrijmetselaarsrituaal voor niet-leden op woensdag 25 oktober in Emmen
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een vrijmetselaars-rituaal mee te maken. Ervaar hoe het is om op zoek te gaan naar uw eigen waarheid aan de hand van symboliek.
Graag verwelkomen wij u op woensdag 25 oktober van 19:00 uur tot 22:00 uur in het Logegebouw aan de Klepel 1, te Emmen. Voor een goede organisatie, graag even aanmelden via info.loge293@vrijmetselarij.nl