Arjan van Bekkum

21 november 11:02

Wie, wat, waar, waarom en wanneer?

Arjan van Bekkum is onlangs benoemd als voorzitter van Vaart in Assen, de organisatie die zich inzet om de binnenstad van Assen aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Als kennismaking leggen we de kersverse voorzitter een vijftal W-vragen voor.

Wie is Arjan van Bekkum?
Als kind kwam ik met mijn ouders in Assen wonen. Ik ben 50 jaar, getrouwd en heb twee zoons. Ik ben opgegroeid in Assen en woon hier nog steeds met plezier. Tijdens mijn studie rechten in Groningen kreeg ik op mijn huidige kantoor een bijbaan. Ik was helemaal niet van plan om notaris te worden. Dat leek mij maar saai, maar toen ik de echte praktijk en de dynamiek zag binnen het kantoor van toen nog Tijdhof en Daverschot ging het mij aanspreken. Dat was voor mij reden om mijn studiekeuze aan te passen. Na mijn afstuderen kreeg ik de vraag of ik als kandidaat-notaris wilde komen werken. Later kreeg ik de gelegenheid om het kantoor over te nemen. Sinds 2003 ben ik notaris. Omdat ik al lang in Assen woon en door de contacten die ik heb denk ik dat ik Assen goed ken.

Wat is Vaart in Assen ook alweer?
Binnen Vaart in Assen werken verschillende partijen samen met als doel het bevorderen van de kwaliteit en de uitstraling van de binnenstad van Assen. Het gaat daarbij om Retail (winkels), Kunst en Cultuur, Horeca, Vastgoed en partijen die zich richten op bezoekers van buitenaf (verenigd in Gilde Bart). De gemeente Assen is daar uiteraard nauw bij betrokken.

Waar ga jij je met Vaart in Assen nadrukkelijk voor inzetten de komende periode?
Ik wil mij inzetten voor het bevorderen van de samenwerking met respect voor elkaars positie en gericht op zichtbare resultaten.

Waarom is dat volgens jou zo nodig?
De discussies die in de afgelopen periode met elkaar en met de gemeente zijn gevoerd hebben veel energie gekost en leverde niet altijd vooruitgang op. Samenwerking was ook niet altijd goed zichtbaar. We moeten nu verder om Assen weer beter op de kaart te zetten. Dat gaat niet zomaar. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Wanneer is jouw missie geslaagd?
De missie van Vaart in Assen is geslaagd als de diverse partijen samen met plezier bouwen aan een sterke stad en de inwoners dat ook merken. In mijn eigen rol hoop ik daar voor een beperkte periode een goede bijdrage aan te leveren.