Assen a place to be

18 januari 10:53

Kjed Vosjan (42) is vanaf deze maand als regisseur aan het werk voor Vaart in Assen, de stichting met als belangrijkste doel om de stad aantrekkelijker te maken voor bezoekers. “Er ligt hier een enorme opgave op het gebied van binnenstadmanagement en het functioneren van het centrumgebied.”

“De winkelfunctie van een centrum wordt steeds minder belangrijk”, weet Vosjan, “Het verandert van een ‘place to buy’ in een ‘place to be’ en daarom moeten keuzes gemaakt worden. Dat hele proces met stakeholders, eigenaren en gemeente is mijn wereld en vind ik mooi om te doen. De stichting Vaart in Assen staat formeel, maar de informele organisatie moeten we verder vorm gaan geven. Ondernemers moeten weten waarom Vaart in Assen er is, wie we zijn en wat we doen.”

Dorp

Het is niet zijn eerste ‘klus’ in Assen. Als tiener deed Kjeld Vosjan (42) al vakantiewerk als schilder in de Drentse hoofdstad. Vosjan groeide op in Winsum (Groningen) en vertrok na zijn studie Economische Geografie naar Vleuten waar hij inmiddels 15 jaar woont met zijn vrouw en twee kinderen. Hij is nog regelmatig in het noorden waar een groot deel van zijn familie woont. Zijn zus woont in Assen. “In potentie heeft Assen veel in zich. Het is een provinciehoofdstad en heeft voldoende schaal. Het heeft een intercitystation, vier afritten aan de A28 en een groot aanbod in voorzieningen. Ook op cultureel gebied met bijvoorbeeld het Drents Museum, DNK en Podium Zuidhaege. Ik ben ook centrummanager in Hilversum, een stad qua schaal vergelijkbaar met Assen. In Hilversum speelt wel eens de discussie of het een stad of en dorp is. Ik zie Assen ook als een stad met dorpse kenmerken. Dat is veel waard en dat wordt wel eens onderschat.”

Merkwaarde
“Wat voor mijn gevoel ontbreekt is een duidelijk beeld over de ‘merkwaarde’ van Assen. Vroeger draaide het alleen om het aanbod. Dat is tegenwoordig breder en moet je je stad meer als ‘merk’ neerzetten. Kan ik in Assen de mensen vinden die ik tegen wil komen? Zijn er evenementen die bij mij passen? Dat merk moeten we creëren en in alle aspecten vertalen. Dan heb je het over de inrichting van de openbare ruimte en het winkelaanbod, maar ook over omgangsvormen. Het ‘merk’ moet in alle bloedvaten terugkomen. Dat hele proces is iets voor de lange adem en kost jaren, maar als je je visie duidelijk hebt dan kan dat ook. De basis staat en ik geloof erin dat we het voor elkaar te krijgen. Als ik zie wat voor evenementen en samenwerkingen er al zijn dan schept dat vertrouwen. Het is een goede basis om veel meer uit te halen.”

Ontmoeting
“Het centrum moet kleiner. Ook daar is Assen niet uniek in. De vraag naar retailmeters wordt minder en Assen staat ook niet in de top tien waar nationale of internationale huurders naar toe willen. Leegstand is er en dat wordt een hele kluif om dat te vullen. Toch zijn er lokaal en regionaal ook aanbieders te vinden, die wellicht heel goed bij Assen passen en we graag een goede plek bieden. Daarom moet het winkelgebied sterker en compacter. De ontmoetingsfunctie wordt belangrijker en horeca faciliteert dat. Horeca is een van de weinige sectoren die nog groeit. Ook sectoren als cultuur en onderwijs worden steeds belangrijker. Cultuur heeft ook veel te maken met het DNA van de stad. Als je onderwijs kunt toevoegen komt er ook meer dynamiek. Groningen puilt uit en wordt duurder. Dat biedt een enorme kans voor Assen die je met twee handen moet aangrijpen.”

Ambitie
“Hoe ik mijn rol zie? Dat is een goede vraag. Ik zie mijzelf vooral als een verbinder met kennis van zaken hoe je een centrumgebied toekomstbestendig krijgt. Je kan het niet als gemeente, als winkelier of als vastgoedondernemer alleen doen. We moeten het met elkaar doen. Of ik de juiste man ben moet natuurlijk nog blijken en dat oordeel laat ik liever aan anderen over. Maar ik heb niet voor niets gereageerd op deze functie. De uitdaging is enorm en ik ga er wel voor. Vooral ook omdat ik alle betrokkenen succes gun. Gaat het hen goed, dan zijn we goed bezig voor bezoekers en bewoners en daar doen we het uiteindelijk voor. Ik vind dat je als Drentse hoofdstad ambitie moet tonen en een stip op de horizon moet zetten. Wat die stip is lees ik nog onvoldoende in de stukken die er nu liggen. Er ligt een uitvoeringsplan, maar over het hogere doel hebben we nog onvoldoende nagedacht. Met het plan dat er ligt (35 projecten in de komende twee jaar) kunnen we op korte termijn prima uit de voeten, maar parallel daaraan moeten we die stip helder krijgen. We moeten op korte termijn zichtbaar maken waar we naar toe willen en welke tussenstappen we willen nemen.”

Kopgroep
“Mijn ervaring in Hilversum neem ik mee als bagage. En ook gezien mijn noordelijke roots zie ik mijzelf wel in staat om namens Vaart in Assen partijen bij elkaar te krijgen. Samenwerken is makkelijk gezegd, maar uit de ervaring en de praktijk blijkt dat het lastig is om te doen. De grote uitdaging is om partijen in de samenwerkingsstand te krijgen. Dat lukt nooit honderd procent en we zullen niet iedereen meekrijgen. We starten met een kopgroep van mensen die vooruit willen en mijn doel is om die kopgroep zo groot mogelijk te krijgen. Dat vergt iets van onze achterban en ook van de gemeente. Het centrum heeft zich nog nooit in deze mate georganiseerd als met Vaart in Assen. Daar moet de gemeente ook even aan wennen. De urgentie is er.”

Chagrijn
“Ik krijg wel mee dat er ook chagrijn leeft in de stad. Daar is Assen niet uniek in en daar sluit ik mijn ogen niet voor. Mensen die tevreden zijn hoor je minder. Dat is wellicht een geruststellende gedachte, maar ik vind het wel belangrijk om ook iets met dit chagrijn te doen. Ik ben zelf iemand die positief in het leven staat en aan negativiteit heb ik niet zoveel, maar je moet met elkaar wel kritisch en scherp zijn en je kunnen en willen verbeteren. Langs de lijn roepen dat het niet goed is? Tja, dan ben ik vooral benieuwd naar het waarom én vooral hoe het beter zou kunnen. Dat wil ik de ondernemers ook meegeven. Begin bij jezelf. Wat kun jezelf doen? Elkaar wat gunnen en eerst zelf stappen zetten is de basis van samenwerken.”

Trots
“Het is mijn doel om in een positieve flow te komen en de ogen te openen voor de waarde van Assen en daar trots op zijn. Dat gaat niet vanzelf en er zullen ook dingen fout gaan. Dat moeten we ook benoemen. Ik hoop dat ik Assen een stuk positiviteit en trots kan meegeven. En uiteraard een sterker functionerend centrum. Als we eind van het jaar rollebollend over straat gaan heb ik het niet goed gedaan en kun je mij daarop afrekenen, maar hebben we een goede dialoog en weten we zaken ten uitvoer te brengen, dan hebben we het met elkaar goed gedaan. Ik kan het niet alleen. Ik duw en trek en probeer op basis van kansen en uitdagingen verder te komen, maar daar is iedereen voor nodig.”