Assen krijgt subsidie voor aardgasvrije wijk

4 oktober 15:50

Het ministerie heeft bekendgemaakt dat de Beek en omgeving één van de proeftuinen wordt voor aardgasvrije wijken. Met de subsidie van het ministerie denkt de gemeente in een tijdsbestek van ongeveer vijf jaar de 450 woningen in dit gebied van het aardgas los te koppelen. Het appartementencomplex aan de Ellen, dat dit voorjaar is verbouwd, wordt nog dit jaar aardgasvrij. Hoeveel Assen exact krijgt van de gevraagde vier miljoen euro wordt later dit jaar bekend.

Gezamenlijke aanpak
Assen kiest voor een combinatie van een gezamenlijke aanpak met bewoners en gebouwgebonden financiering. Hiermee zorgt de gemeente dat het aardgasvrij maken voor bewoners haalbaal en betaalbaar wordt. Belangrijk uitgangspunt is dat de woonlasten zo veel mogelijk gelijk blijven. Dit kan door de besparing op de uitgaven voor energie en onderhoud & beheer in te zetten voor het aardgasvrij maken van de woningen. Met de subsidie van het ministerie wil de gemeente de bewoners een aantrekkelijk aanbod doen. Hiermee denkt de gemeente met een voor de bewoners aantrekkelijk alternatief op aardgas te komen. Dit is belangrijk, want deelname is niet verplicht. Tegelijkertijd met het aardgasvrij maken van de woningen in deze buurt gaat de gemeente aan de slag met andere knelpunten in de wijk. Samen met de bewoners gaat zij in kaart brengen welke vraagstukken met voorrang moeten worden aangepakt.

Gesprekken met bewoners
Tijdens een drietal spreekuren hebben de eerste gesprekken tussen bewoners en gemeente plaatsgevonden. Bewoners toonden zich positief kritisch. De bewoners hebben daarbij aangegeven meer informatie te willen hebben over de kosten en de mogelijke technische oplossingen. Sommigen gaven aan blij te zijn met de extra ondersteuning die de gemeente kan bieden.

Eerst de flats
Met de verbouwing van het appartementencomplex aan de Ellen heeft de gemeente Assen de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het betaalbaar aardgasvrij maken van woningen. Om het gebouw is een isolerende schil geplaatst. Deze zorgt ervoor dat de inwoners nauwelijks nog energie nodig hebben voor verwarming. Als het aan de gemeente ligt, vinden daarom op korte termijn gesprekken plaats met de bewoners van de complexen aan Epe en Eem. Beide complexen zijn zo goed als identiek aan het complex aan de Ellen. Voor het aardgasvrij maken van de grondgebonden woningen heeft de gemeente meer tijd nodig om technische mogelijkheden in kaart te brengen. Gesprekken met deze bewoners starten waarschijnlijk
niet voor 2019.