BASISSCHOOL NIEUWS: ‘KC Het Krijt vertelt ‘

5 december 14:51

Wij zijn een Kindcentrum!

In ons kindcentrum komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen. Ons kindcentrum biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek en spel. ‘We are connected’

Wij onderhouden een gevarieerd netwerk in ons kindcentrum, waarin gespecialiseerde mensen vanuit de zorg met ons meedenken. We hebben duidelijke communicatiemogelijkheden met Vaart Welzijn, orthopedagogen, fysiotherapeuten, logopedisten, Yorneo en natuurlijk onze eigen Intern begeleider. De deuren van onze basisschool staan open voor informatie en een kopje koffie. Stap dus gewoon eens binnen!

Ons gebouw is verbonden met een MFA (multifunctionele accommodatie) waar je al lopend door dit gebouw onderwijs, sport, creatieve lessen en zorg kan vinden. Ook zijn wij trots op onze schoolbibliotheek, muziek- en dramaruimte, speellokaal en onze ICT leerpleinen!

Naast één van onze klaslokalen vindt u één grote ruimte waar u de kinderdagopvang en tevens de voor- en naschoolse opvang vindt. De dagopvang is zo ingericht dat de peuters al spelend leren en ontdekken hoe zij bij onze school horen. Tijdens het buitenspelen wordt er regelmatig contact gemaakt! Kortom wij zijn een kindcentrum met oog voor elkaar!

Wist u dat wij…………………………..

 • een vakdocent gym hebben en hij motorisch remedial teacher is
 • in de groepen 4 een vakdocent muzikale vorming hebben
 • Engels geven van groep 1 t/m 8 en in de lessen Engels spreken
 • leren complimenten geven maar ook ontvangen
 • Christelijk onderwijs bieden
 • een plusklas hebben en leerlingen uitdagen op eigen niveau
 • de methode KiVa nastreven wanneer we met gedrag bezig zijn
 • rekenen- en taalcoördinatoren hebben
 • met 4xwijzer de wereld ontdekken door thema’s uit te werken
 • elk jaar groente en fruit uitdelen en gezond eten bespreken.
 • leren door coöperatieve werkvormen!
 • vanaf groep 6 leren om huiswerk te plannen, te leren en te maken.
 • peuters laten meekijken in de kleutergroepen.
 • het verplichte veiligheidsplan nastreven
 • elke dag op de I-pad werken en hier leeropdrachten op verwerken
 • bewegen erg belangrijk vinden
 • het ‘Drents verkeersveiligheidslabel dragen! ‘Veilig naar school’
 • excursies organiseren die bij onze thema’s passen
 • in elk leerjaar een krijtshow opvoeren aan ouders
 • een eigen leerlingenraad hebben
 • in hoeken, circuitvormen en klas doorbrekend werken
 • oog hebben voor talent en ontwikkeling.
 • een fijn team zijn!

Neem gerust eens een kijkje op : www.cbshetkrijt.nl