Concept bestuursakkoord nieuw college klaar

3 mei 10:58

De vier partijen die met elkaar in gesprek zijn om een nieuw college te vormen, ChristenUnie, GroenLinks, Stadspartij PLOP en VVD, zijn er in
hoofdlijnen uit. De conceptteksten voor het bestuursakkoord zijn klaar. In het akkoord staan de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren
en de beoogde aanpak beschreven. De partijen willen nu graag weten wat u vindt van dit concept bestuursakkoord.

Op de website van de gemeente Assen www.assen.nl vindt u de teksten van het concept bestuursakkoord. Daar kunt u ook meteen uw reactie
achterlaten. Dit kan ook via het speciale e-mailadres: formatie2018@assen.nl

Inloopbijeenkomsten 7 en 8 mei
Op maandag 7 en dinsdag 8 mei worden inloopbijeenkomsten georganiseerd in de Bonte Wever over de belangrijkste thema’s uit het bestuursakkoord. Tussen 19:30 – 21:00 uur bent u welkom om binnen te lopen, suggesties te doen en vragen te stellen aan raadsleden en de beoogd
wethouders. Alle input, zowel de reacties via internet als de reacties op 7 en 8 mei, wordt betrokken bij het maken van de definitieve teksten voor zover het gaat over de hoofdlijnen. Alle reacties worden verzameld en beschikbaar gesteld voor alle raadsleden, zodat deze kunnen worden gebruikt
als de uitwerking van de hoofdlijnen aan de orde is in de gemeenteraad.

Aan de slag!
De partijen zijn zich ervan bewust dat het gekozen moment, inloopbijeenkomsten in de meivakantie, niet ideaal is. Maar ze willen graag aan de slag. De planning is om het nieuwe college op donderdag 17 mei te installeren. Iedereen krijgt de komende tijd alle gelegenheid om mee te denken over de uitwerking van de verschillende thema’s uit het akkoord. Het college gaat de komende jaren actief naar de inwoners van Assen toe om hen te betrekken bij de uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord.