Consulting Kids op CKC De Lichtbaak

18 oktober 8:52

Basisschoolleerlingen bedenken ideeën voor de toekomst van de stad.
De gemeente Assen is bezig met een nieuwe omgevingsvisie. Daarbij staat de vraag ‘Wat voor stad willen we zijn?’ centraal. Deze vraag stellen we niet alleen aan volwassen, we horen ook graag van kinderen een antwoord hierop.

Kinderen denken vaak creatiever dan volwassen. Vorige week donderdag kreeg groep 8 van CKC De Lichtbaak in opdracht van de gemeente Assen bezoek van Consulting Kids. Consulting Kids is overtuigd van twee dingen: kinderen kunnen volwassenen helpen met het oplossen van complexe vraagstukken en hebben de rest van hun leven plezier van de vaardigheden die ze daarbij opdoen.

Een echt probleem oplossen
Na een opwarmertje in de klas, de marshmallow-challenge, mochten kinderen aan de slag met het echte werk. Ze gingen oplossingen bedenken
voor de vraag vanuit de gemeente: ‘Welke ideeën hebben jullie om ervoor te zorgen dat het in de toekomst (als jullie groot zijn) fijn leven, wonen en werken is en wat moet er daarvoor allemaal zijn?’ De kinderen beantwoorden in groepjes verschillende vragen en droegen verschillende ideeën aan.
Al deze ideeën zijn verzameld en worden meegenomen in het vervolgtraject. Volgens juf Josje Renkema van groep 8 was het een leuke en leerzame dag: ‘Alle kinderen kregen aan het eind van de dag een diploma Junior Consultant. Wij hopen dat de gemeente Assen iets met onze ideeën gaat doen!’