De € 250.000 is al gehaald in 2018!

11 oktober 8:22

Het Rabofonds keert in derde ronde bijna € 70.000 aan verenigingen en stichtingen.

Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert elk jaar een deel van haar winst in het Rabofonds. Uit dat fonds ontvangen tal van lokale projecten een bijdrage. Op deze manier toont de bank haar betrokkenheid in de regio en investeert zij in de maatschappij. Een speciale commissie, bestaande uit een aantal leden en medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

Derde ronde 2018
In de eerste twee rondes van 2018 was er al bijna € 175.000 toegewezen. In de derde ronde komt daar bijna € 70.000 bij. Dit houdt in dat de € 250.000 gepasseerd is. Er zijn in deze derde ronde 22 aanvragen voor financiële ondersteuning behandeld door de beoordelingscommissie van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Hiervan zijn 13 aanvragen gehonoreerd met een totaalbedrag van exact € 69.864. De diversiteit van de aanvragers en de bestedingsdoelen in de aanvragen was groot.

Toezeggingen
Er zijn diverse projecten ondersteund in deze ronde. Enkele voorbeelden van verenigingen/stichtingen die een bijdrage ontvangen: Stichting Multifunctionele accommodatie Bovensmilde (voor aanleg zonnepanelen), Stichting Scouting Beyloo ter Horst uit Beilen (voor realisatie nieuwbouw, project De Drentse Schuur), VV Gasselternijveen (renovatie kleedkamers), Dorpsbelangen De Groeve (vernieuwen speelplein in het drop), Jeugdcircus Bombari (aanschaf bus), Basisschool Oelebred Tynaarlo (nieuw multifunctioneel groen schoolplein) en OBS (ouderraad) De Kameleon Eexterveen (voor bouw blokhut opslag buitenspeelmateriaal).

Dit is een greep uit de toezeggingen van deze ronde. De volledige uitslag is te raadplegen op de website: www.rabobank.nl/assen-nd De bank wenst hen en de andere verenigingen/stichtingenveel plezier met het toegewezen bedrag en het bestedingsdoel dat hierdoor gerealiseerd kan worden.

Een aanvraag indienen
Verenigingen en stichtingen kunnen online via http://rabo.nl/assen-nd/rabofondsaanvraag een aanvraag indienen en de vereiste bijlagen daarbij uploaden. Op http://rabo.nl/assen-nd/rabofondsvoorwaarden staan de voorwaarden voor het aanvragen van een Rabofonds donatie. Alleen digitaal ingezonden aanvragen worden in behandeling genomen. Tot 1 december 2018 kunnen de aanvragen voor de vierde ronde van 2018 ingestuurd worden.