Dr. Nassau College Penta organiseert lwoo-voorlichting en kleintje Open huis

8 oktober 9:48

Assen – Locatie Penta van het Dr. Nassau College zet haar deuren op dinsdag 16 oktober wagenwijd open voor basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8 en hun ouders. De school vindt het belangrijk dat schoolkiezers voldoende tijd en mogelijkheden krijgen om scholen te bezoeken en met elkaar te vergelijken. “Wij menen dat wij ouders en hun kinderen beter begeleiden door al vroeg in het jaar een bijeenkomst als dit te organiseren. Schoolkiezers krijgen dan al een eerste indruk van wat de keuzemogelijkheden zijn en welke keuzes er te maken zijn”, aldus afdelingsleider Alinda Koerts.

“Voor ouders is de keuze voor een middelbare school een grote stap die zorgvuldig wordt genomen. En keuzes zijn er genoeg in het voortgezet onderwijs. Op locatie Penta bijvoorbeeld kan gekozen worden voor Vakcollege en mavo, maar daarmee zijn we er nog niet. Binnen het Vakcollege zijn meerdere beroepsopleidingen mogelijk en voor leerlingen die kiezen voor de mavo is er de keuze voor doorstromen naar het mbo of doorstromen naar de havo. En dan hebben we nog extra’s in het programma. Denk aan Kunst & Cultuur!”, vertelt Alinda enthousiast.

Welke keuzes er te maken zijn op Penta is te zien op het kleintje open huis dat op 16 oktober van 18:00 – 20:00 uur wordt gehouden. Locatie Penta verzorgt ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). “Voor deze vorm van onderwijs komt niet iedereen zomaar in aanmerking, dat horen ouders normaal gesproken via de basisschool. Voor lwoo leerlingen en hun ouders organiseren we op 16 oktober een speciale voorlichtingsmiddag. Kinderen volgen een aantal lesjes en krijgen zo een beeld van hoe het er bij ons op school aan toegaat. Ouders krijgen een voorlichting over wat lwoo inhoudt en welke voorzieningen wij hun kind kunnen bieden. Ook is er ruimte om vragen stellen aan docenten die werken in het lwoo.” Mensen die wel geïnteresseerd zijn in de school, maar niet in de gelegenheid zijn om de lwoo voorlichting of het kleintje open huis te bezoeken kunnen ook altijd een afspraak maken met één van de medewerkers van de school en zijn van harte welkom op onze doe- en voorlichtingsavond op 21 november 2018 en 14 februari 2019.