Energiecoöperatie duurzaam Assen opent steunpunt voor duurzame energie

1 november 10:25

Vrijdagmiddag 2 november wordt het geheel nieuw ingerichte steunpunt van de Energiecoöperatie duurzaam Assen in warenhuis Vanderveen geopend. Inwoners uit Assen kunnen hier terecht voor advies en ondersteuning. Zowel voor het collectief in eigen buurt ontwikkelen van plannen voor duurzame energieopwekking als voor het collectief energieneutraal maken van de eigen huishoudens. Daarnaast is de winkel het steunpunt voor burgerparticipatie bij grootschaliger opwekprojecten. Het steunpunt voor lokale duurzame energie is gevestigd op de 1e verdieping van het Warenhuis.

De Energiecoöperatie Duurzaam Assen is op 16 maart 2016 opgericht door 2 initiatiefnemers vanuit Drenthe in Transitie. Erik Postema en Tom Verloop hebben in 2017 hun eerst opwekproject gerealiseerd. Op het dak van warenhuis Vanderveen ligt de eerste collectieve zonne-energie installatie met 213 panelen. De energiecoöperatie heeft plannen in voorbereiding om meer daken beleggen met zonnepanelen en daarmee meer mensen in Assen te voorzien van duurzame energie en ook te laten delen in de opbrengsten ervan. Dit is vooral bedoeld voor inwoners die zelf geen mogelijkheden hebben om energie op hun eigen dak op te wekken. Bijvoorbeeld bewoners van appartementen en monumentale panden of voor mensen met een kleine beurs. Met de nieuwe energiewinkel hoopt de energiecoöperatie nog meer mensen te bereiken en enthousiast te maken voor lokaal en duurzaam opgewekte energie.

Opening
Vrijdag om 17:00 uur opent wethouder Gea Smith het vernieuwde steunpunt door de actuele productiecijfers van de zonne-installatie op het dak van Vanderveen zichtbaar te maken op de nieuwe videowand. Aansluitend vinden er lezingen plaats in de Buningzaal van het Warenhuis. Wethouder Gea Smith vertelt over 3x lokaal. Jan Hink geeft, als voorzitter van GrEK, (Groninger Energie Koepel) een lezing over het belang van 3x lokaal energie opwekken door en voor burgers vanuit het perspectief van de Beweging VanOns en Tom Verloop rondt af met een korte presentatie van het dienstenpakket van de Energiecoöperatie.

Meer informatie:
Meer informatie over de Energiecoöperatie vindt u op www.ecduurzaamassen.nl