G.F. Handel – The Messiah

Lutherse Bach Academie

Uitvoerenden: Koor en orkest Lutherse Bach Academie o.l.v. Tymen Jan Bronda. Solisten: Lucie Chartin (sopraan) | Robert Kuizenga (countertenor) | Benedict Hymas (tenor) | David Greco (bas)

The Messiah – Handels mooiste

George Frideric Handel (1685 – 1759) componeerde zijn (nu) bekendste, meest gespeelde en geliefde werk The Messiah in slechts 24 dagen. Het Hallelujah is overbekend en kan door iedereen worden meegezongen, maar er staan veel meer juwelen in.

Het stuk is niet meer weg te denken uit de muziekgeschiedenis. Toch heeft het zeven jaar geduurd voordat dit werk aan het Engelse publiek ‘verkocht’ kon worden. Händel kreeg een opdracht van Charles Jennens om een oratorium te schrijven met als thema: “Mystery of Godliness”, waarbij Jennens verwachtte dat Handel – al reeds gevierd componist – het beste in hem naar boven te zou laten komen om zichzelf te overstijgen. Jennens letterlijke woorden: “I hope he will lay out his whole Genius and Skill upon it, that the Composition may excel all his former Compositions.

Het stuk zou een avondvullend programma worden, in structuur gelijkend op de Italiaanse opera.

Drie delen met verschillende scènes:

Deel 1) Voorspelling en de komst van de Messias

Deel 2) Christus’ passie en wederopstanding

Deel 3) Toepassing en betekenis van het geloof

Eenmaal af werd het stuk niet goed ontvangen in Londen. Het was nogal gewaagd om een geestelijk oratorium in een theater op te voeren en het Londense publiek was er kennelijk niet klaar voor. Pas zeven jaar later, in 1750, toen het stuk werd opgevoerd in een pas opgericht weeshuis om geld te werven voor de kinderen, kreeg het stuk waardering. Het was een benefietconcert voor een weeshuis. Handel schonk het muziekstuk aan het weeshuis en het benefietconcert met de Messiah werd jaarlijks herhaald, waarna het verweven raakte met de Engelsen en hun cultuur.

Toen Handel klaar was met het Halleluja-koor zou hij op zijn knieën zijn gevallen en geroepen hebben: ‘Ik geloof dat ik de hemel voor mij heb gezien en de grote God zelf’.


Datum & tijd:

Kosten:
€ 27,00
Tickets

Locatie:
Collardslaan 2A
9401 GZ Assen