Evensong met het Roder Jongenskoor – Zondag 17 juni 16 uur Adventskerk Assen

11 juni 16:12

Op 17 juni, de derde zondag na Trinitatis, zingt het beroemde Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies een Evensong in de Adventskerk te Assen.

In een Evensong wordt altijd weinig gesproken en des te meer gezongen; zelfs de gebeden zijn grotendeels getoonzet. Maar niet alleen het koor zingt: de aanwezigen worden ook van harte uitgenodigd om Engelse Hymns mee te zingen. Organist Sander van den Houten zal zowel het koor als de samenzang begeleiden. Ook is hij te horen in twee orgelsoli aan het begin en eind van de evensong.

Een Engelse Evensong bevat enkele vaste elementen, zoals het Magnificat (Lofzang van Maria) en een Nunc Dimittis (Lofzang van Simeon). Deze werken worden altijd na de lezingen gezongen. In dit geval kunt u luisteren naar een toonzetting van Thomas Tertius Noble, een  kerkmusicus uit eind van de negentiende eeuw.

Het koor begint de Evensong met een prachtig introïtus: het ingetogen motet ‘Sicut Cervus’ van Palstrina: ‘Zoals het hert smacht naar de waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar U, God.’

Uitbundig van toon is psalm 148 van Thomas Attwood. Later in de viering horen we de tekst van psalm 122: ‘O pray for the peace of Jerusalem’ van John Goss wat weer veel meer ingetogen is.

Liturg in deze evensong is Kees Richters.

De toegang is gratis. De uitgangscollecte wordt warm aanbevolen, zodat we kunnen doorgaan met het organiseren van Musica pro Deo.

Het Roder Jongenskoor (opgericht in 1985) geniet grote bekendheid en  is een koor naar Engels voorbeeld, met als repertoire de Anglicaanse koormuziek in breedste zin. Het Roder Jongenskoor wordt alom geprezen om de consequente Engelse koorstijl, niet alleen wat betreft grootte en stembezetting, maar ook in de sterkte aandacht voor de stemkwaliteit van de individuele jongens en jongemannen.

Rintje Albert te Wies (1958) studeerde Schoolmuziek, Piano en Koordirectie aan het Stedelijk Conservatorium in Groningen. Hij is artistiek leider en dirigent van het Roder Jongenskoor. Sinds mei 2012 is hij tevens artistiek leider en dirigent van het Kampen Boys Choir.

Sander van den Houten (1987) is vanaf april 2017 benoemd tot organist van de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag en daarmee vaste bespeler van het beroemde Bätz-orgel uit 1762. Tevens is hij titulair-organist van de Burgwalkerk als van de Broederkerk te Kampen. Sander van den Houten is vaste begeleider van o.a. het Kampen Boys Choir.