Hedendaagse verzetsmensen in beeld gebracht 

7 juni 10:04
Mahmod Alkharat

Tentoonstelling in het kader van Jaar van Verzet 

De keuzes die in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gemaakt, zijn nog altijd actueel in andere landen. Ook nu nog moeten mensen kiezen hoe ze omgaan met niet democratisch gekozen regeringen, een corrupte overheid en het beperken van de rechten van de mens. Leggen ze zich daarbij neer of komen ze in verzet? De nieuwe tentoonstelling Hedendaags Verzet in het museum van Herinneringscentrum Kamp Westerbork geeft de verzetsmensen van vandaag de dag een gezicht.
 

De tentoonstelling Hedendaags Verzet toont portretten van mannen en vrouwen die na 1945 in verzet kwamen. Sommigen al decennia geleden, anderen voeren nog steeds hun strijd. Het was niet gemakkelijk om mensen te vinden die over hun verzet in hun thuisland wilden praten: vaak is de angst nog steeds aanwezig. Toch is het gelukt de verhalen van een aantal dappere mensen op te tekenen.

Belangrijke strijd
We zien dat ze worstelen met dezelfde angsten als verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Toch maakten ook de hedendaagse verzetsmensen de keuze zich niet aan te passen, maar zich te blijven verzetten. Met alle risico’s van dien. Het is belangrijk deze verhalen te vertellen, want al was hun strijd op een andere plek, deze was net zo belangrijk als de strijd van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Anania Sorrie
Een van deze verhalen gaat over Anania Sorrie (34), een politiek journalist die vluchtte uit Ethiopië. Als student raakte hij overtuigd van de ongelijkheid in zijn land. Hij klom in de pen en uitte zich kritisch in columns en op social media. Hij kwam hierdoor meerdere keren in de gevangenis terecht en moest zelfs zijn land ontvluchten. Door zijn verzetswerk leeft hij nu gescheiden van zijn vrouw en kinderen, die nog in Ethiopië wonen.

De Verenigde Naties riepen 20 juni uit tot Internationale Dag van de Vluchteling. Kamp Westerbork ontstond in 1939 als vluchtelingenkamp en vindt het daarom belangrijk om rond die datum extra aandacht aan het thema vluchtelingen te besteden.

Hedendaagse verzetsmensen
De tentoonstelling over hedendaagse verzetsmannen en – vrouwen komt voort uit een samenwerking tussen het OVCG en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. In samenwerking met Amnesty International worden deze huidige verzetsverhalen verbeeld. De foto’s zijn gemaakt door Mahmod Alkharat. Hedendaags Verzet is van 18 juni tot en met 15 juli te zien in het museum van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.