Het Rabofonds keert in eerste ronde het ongekende hoge bedrag uit van ruim € 107.000 aan verenigingen en stichtingen.

16 april 10:16

Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert elk jaar een deel van haar winst in het Rabofonds. Uit dat fonds ontvangen tal van lokale projecten een bijdrage. Op deze manier toont de bank haar betrokkenheid in de regio en investeert zij in de maatschappij. Een speciale commissie, bestaande uit een aantal leden en medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

Eerste ronde 2018
In de eerste ronde van 2018 zijn er 30 aanvragen voor financiële ondersteuning behandeld door de Rabofonds commissie van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Hiervan zijn 24 aanvragen gehonoreerd. De diversiteit van de aanvragers en de bestedingsdoelen in de aanvragen was groot. De Rabofonds commissie heeft deze ronde een bedrag van ruim € 107.000 toegezegd.

Toezeggingen
Er zijn diverse projecten ondersteund in deze ronde. Enkele voorbeelden van verengingen/stichtingen die een bijdragen ontvangen: Stichting Rondom Magnus ontvangt een bijdrage voor aanleg stroomvoorziening in de Speulkoel. Belangenvereniging Donderen en Carnavalsvereniging ’t Meulndobbegie voor aanleg van speelvoorzieningen in respectievelijk Donderen en Gasselte. Muziekvereniging Crescendo uit Grolloo kan haar muziekstukken gaan digitaliseren. Handbalvereniging Beilen gaat een beach handbalveld aanleggen. St. Vrienden van de Waterstaatskerk in Annerveenschekanaal kan haar kerkorgel gaan restaureren. Stichting Zorggroep Drenthe krijgt een donatie voor de aanschaf van elektrische centrumbus voor het vervoer ouderen. Stichting Dorpscentrum Eexterveen kan toneelverlichting aanschaffen en Stichting Dorpshuis Ons Verenigingsgebouw Gasselte gaat het terrein om het dorpshuis (dorpsplein, openluchttheater, wandelroutes) opknappen. Stichting Cultureel Hart ontvangt een donatie voor het Project Straf & Recht. Vereniging Toeristisch Platform Aa en Hunze gaat 5 belevings-fietsroutes voor kinderen realiseren.

Dit is een greep uit de toezeggingen van deze ronde. De volledige uitslag is te raadplegen op de website: www.rabobank.nl/assen-nd De bank wenst hen en de andere verenigingen/stichtingenveel plezier met het toegewezen bedrag en het bestedingsdoel dat hierdoor gerealiseerd kan worden.