Jeugdrecht, jeugdcriminaliteit en jeugddetentie

23 september 12:08

Spinhuislezing Gevangenismuseum

Op 29 september organiseert de vriendenvereniging van het Gevangenismuseum de jaarlijkse Spinhuislezing. Thema van dit jaar is Jeugdrecht, jeugdcriminaliteit en jeugddetentie. De lezing over dit altijd actuele maatschappelijk thema zal worden verzorgd door professor mr Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familie- en jeugdrecht aan de universiteit van Tilburg.

Het jeugdstrafrecht neemt in het Nederlandse strafrecht een aparte plaats in. Het straffen van jeugdige daders (in de leeftijd van 12-18 jaar, daders jonger dan 12 jaar worden niet strafrechtelijk vervolgd) gebeurt niet als vergelding of als leedtoevoeging, zoals bij meerderjarige daders, maar kent als uitsluitend doel “het belang van de minderjarige”.

Dit principe heeft te maken met de aan- of afwezigheid van schuld/verwijtbaarheid die we een minderjarige toerekenen. Het Wetboek van Strafrecht heeft er zelfs een afzonderlijk hoofdstuk aan gewijd met de titel “Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen”. Maar ook in andere wetten komen bepalingen voor betreffende minderjarige verdachten en daders.

Zo kent ons gevangenissysteem met tbs vergelijkbare maatregelen voor minderjarigen. De overheid (en de samenleving) hoopt met vroegtijdige signalering en ingrijpen een jonge verdachte of dader tijdig te kunnen bijsturen en een verdere criminele carrière te kunnen voorkomen.

Kortom een relevant en boeiend thema dat ook genoeg aanleiding geeft voor discussie en debat. Na de lezing is er volop ruimte voor een gesprek met de zaal.

Datum: Zondag 29 september Plaats: Gevangenismuseum Veenhuizen Tijd: Aanvang 14:00 uur, zaal open 13:30 uur
Entree: € 5,- (incl. koffie/thee), kaartverkoop aan de zaal Gratis voor leden van de vriendenvereniging van het museum
Aanmelden: vrienden@gevangenismuseum.nl