JOHANNES POST GROEP KOOPT GROND

1 juli 10:02

Het is gelukt!!

Op donderdag 27 juni jl. is de overdrachtsakte getekend door het stichtingsbestuur bij notaris de Groot van notariskantoor Tijdhof, Daverschot, De Jong Posthumus te Assen.
Hiermee is Scouting Johannes Post Groep officieel eigenaar van de grond bij hun gebouw aan de Houtlaan.
Door vele gulle giften van leden, particulieren en bedrijven is het de Johannes Post Groep gelukt om het bedrag voor de koop bij elkaar te krijgen.De Johannes Post Groep dankt de (soms anonieme) gevers, de gemeente Assen, de notaris en iedereen die een steentje heeft bijgedragen. Zonder hen was het niet gelukt! Voor verdere informatie zie www.johannespostgroep.nl