Kerstnachtdiensten

26 november 11:33

Kerstnachtdiensten in De Nieuwe Kolk, met het thema: ‘Kerst (niet) ingewikkeld’
Maandag 24 december a.s. om 16.00 en om 20.00 uur (identieke diensten)
De toegang is gratis, wel is er een collecte.
Door: baptistengemeente De Ark in Assen / www.bgdeark.nl