“Kinderziektes” halen rondvaartboot uit de vaart in Assen.

5 juni 8:21

Stichting Varen in Assen (ViA) haalt de rondvaartboot “de Fluisteraar” tijdelijk uit de vaart, vanwege kinderziektes die zich, na twee seizoenen varen in de provinciale wateren van Drenthe, openbaren. De boot is in november 2015 in gebruik genomen en is in bedrijf voor inwoners van Assen, toeristen, bedrijven en groepen. Ook biedt de rondvaartboot vaararrangementen voor promotionele activiteiten. De boot, die wordt geëxploiteerd door de Stichting Waterwerk,  doet tevens dienst als werkproject voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met hun inzet verbinden zij de rondvaartboot met de regio Assen.

De boot vereist optimalisatie en hiervoor is een aantal verbeteringen nodig, De verbeteringen betreffen de huidige elektrische voortstuwing via de motorregelaar, deze is nu onvoldoende, hetgeen betekent dat een noodzakelijke certificering van de rondvaartboot niet mogelijk is. Zonder certificering mag de boot niet varen. 2e verbetering: een kielbalk; in de praktijk blijkt dat de rondvaartboot door het ontbreken van een kielbalk niet stabiel in het water ligt. Daarom is het is noodzakelijk om alsnog een kielbalk onder de boot aan te brengen.  3e verbetering betreft de koelvoorziening; deze blijkt onvoldoende, er dient daarom een extra koelvoorziening voor de motor te komen. Omdat de exploitatie, qua opbrengsten, op dit moment (nog) niet toereikend is om de kosten van de aanpassingen op te vangen zoeken we naar alternatieve financiële middelen. Met de gemeente Assen en de Provincie Drenthe voert de Stichting Varen in Assen gesprekken over de ontstane situatie. Daarnaast zijn we dringend op zoek naar aanvullende sponsoren c.q. sponsoring/financiering. Indien dit niet lukt, vaart de  boot dit jaar niet meer.

Toelichting:

Sinds het najaar van 2013 is er door werkloze jongeren gewerkt aan de bouw van deze  rondvaartboot. 25 van deze jongeren  stroomden uit naar een reguliere baan dankzij dit project en staan niet meer ingeschreven bij het UWV. Een groot goed.

Aanvankelijk was het de opzet dat de boot aan te drijven door een diesel motor. Tijdens de bouw van de boot is alsnog gekozen voor volledig elektrisch varen uit milieuoogpunt.
Dit betekende extra kosten m.b.t. de noodzakelijke aanschaf van accu’s en zonnepanelen. Deze extra kosten hebben geleid tot een  krappe financiële situatie die ons nu parten speelt.

De bouw van de rondvaartboot is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van vele organisaties en personen. Tot onze spijt moeten wij hen nu vertellen dat de boot op de werf ligt omdat er momenteel geen geld is om de nodige aanpassingen te doen.