Koninginnedag van Toen…volgens Bert Jippes

15 april 13:05

Bert Jippes is gepensioneerd fotograaf. Bert was in dienst van de Drentse en Asser Courant en haar voorgangers. Gewapend met camera en een scherp geheugen legde hij vele verhalen vast in herinnering en in beeld. Voor Dit is Assen! haalt Bert herinneringen op uit vroeger tijden. Deze keer: Koninginnedag 1990.

Vanuit mijn negatievenarchief, waarin ook de lange reeks jaarlijkse Koninginnedagen uit het verleden, kies ik een willekeurige Koninginnedag. Dit keer 1990. Bij het bekijken van de negatieven valt me op dat er, vergeleken met het heden, eigenlijk weinig veranderd is. Goed, tegenwoordig heet het dan Koningsdag en is het niet meer op 30 april maar op 27 april. Vrijmarkt, clownschilderen, straattekenen en spelletjes zijnnog steeds vaste prik. De kinderen van toen zijn nu papa’s en mama’s geworden en de papa’s en de mama’s van toen zijn nu opa’s en oma’s. Eigenlijk gewoon hetzelfde toneelstuk, maar met telkens weer andere acteurs.

Ik herinner me dat in de jaren 90 vooral sterke stoere mannen populair waren. Sterke kerels die met boomstammen aan de haal gingen en wedstrijdjes hielden van wie de sterkste is. Spierbundels, rood aangelopen koppen getooid met ringbaarden en strijdkreten slakend. Het werd op TV vertoond en het programma heette, ‘De sterkste man van Nederland’. De allersterkste, de winnaar dus, mocht aan de wereldkampioenschappen, waar
ook ter wereld gehouden, meedoen. Op het Koopmansplein paste bestelbusje trekken door teams van uit de kluiten gewassen kerels ook uitstekend in de trend van die tijd. Daarbij kwam ook nog een hoop volk op de been om dat allemaal mee te kunnen maken. Topvermaak! Koningsdag, een jaarlijkse ceremoniële oertraditie van Nederlandse braafheid. Het geluid van rammelende ambtsketens van burgemeesters die namens een behaagde Majesteit versierselen aan bevoorrechte Nederlanders mogen opspelden.

Het zijn geen spannende spectaculaire herinneringen. Ik pijnig mijn hersens om me een leuke unieke Koninginnedag voor de geest te halen en het wil maar niet lukken. U moet het hier maar mee doen.