Leerlingen geven advies over belevingswaarde Drentsche Aa

14 mei 8:31

Op 14 mei gaan de tweedeklassers van havo en vwo op Lariks naar het Nationaal Park de Drentsche Aa om te werken aan een bijzondere opdracht van IVN.

IVN heeft de Asser leerlingen gevraagd mee te denken over hoe de belevingswaarde van de Drentsche Aa verhoogd kan worden. Het gebied van de Drentsche Aa is het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa. De meanderende beek ligt in kwetsbaar gebied maar de beheerders willen toch dat bezoekers een plek kunnen vinden waar de beekbeleving goed mogelijk is zonder dat de kwetsbare natuur en oevers worden aangetast. Waar kun je wél wandelen of fietsen langs de beek? Wat is er dan nodig om deze plek voor de bezoekers beleefbaar te maken? De oplossing moet passen binnen de water- en natuuropgaven en vanuit de integrale aanpak verbeteren beekbeleving. Daarvoor is de landschapsvisie 2.0 leidend waarin aanknopingspunten voor beleving staan beschreven.

De leerlingen gaan op 14 mei ter plekke indrukken opdoen en stappen dan in de rol van adviseur. Die dag fietsen ze onder begeleiding van een gids van Nationaal Park Drentsche Aa door het afwisselende landschap van dorpen, essen, graslanden en natuurlijk de beek zelf. Daarna gaan ze aan de slag met ideeën om het landschap spannender te maken en de (pre)historische gelaagdheid van het landschap zichtbaar te maken. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen een lijvig adviesrapport schrijven. Integendeel; ze maken een eindproduct waarin een visuele beleving van het beekdal wordt geschetst. In overleg met de docent maken ze in groepjes een projectplan dat ze uitwerken in bijvoorbeeld Minecraft, een maquette, een moodboard, poster of filmpje. Ze doen dit aan de hand van het programma van eisen dat is opgesteld door Nationaal Park Drentsche Aa en IVN. Aardrijkskundedocent Teunis Ton begeleidt de leerlingen en is heel enthousiast over de opdracht: ‘Lekker naar buiten en de theorie die we in de klas bespreken in een echte situatie toepassen, dat is niet alleen leerzaam en leuk werken voor de leerlingen maar ook voor mij!’.

De presentatie van de plannen van de leerlingen is op 04 juni vanaf 15.00 uur op het provinciehuis in Assen. Medewerkers van het Nationaal Park zullen dan luisteren naar de verschillende plannen en de ideeën in ontvangst nemen.