Lezing over Ouderverstoting En Oudervervreemding

12 januari 12:42

Op vrijdagavond 18 januari geeft drs. Annette van Bolhuis een lezing over Ouderverstoting En Oudervervreemding (PAS), voor iedereen die in een vechtscheiding verwikkeld is.

Het vindt plaats in ’t Wapen van Drenthe / Vaart Z.Z. 1 9401 GE Assen (inloop om 19:45 uur met gratis koffie of thee, kosten 15,- euro per persoon. Tickets verkrijgbaar via https://shop.link2ticket.nl/S/Event/A1hXcUMFfFpAUA/A1hXcUMFeF9FWg).

Annette zet zich in voor mensen die in een zogenaamde “vechtscheiding” verwikkeld zijn. Na talrijke gesprekken durft ze inmiddels wel te stellen dat een gezags- en zorgregelingsgeschil met een narcistische partner geen “vechtscheiding” is. Het cliché “waar twee vechten hebben twee schuld” gaat hier namelijk niet op.

Wat is er dan wel aan de hand?
De narcistische ouder zet de kinderen in als wapen om er de andere ouder mee te treffen waar het het meest pijn doet, namelijk in zijn(haar) liefde voor de kinderen.

Is de narcistische ouder dan zo gewetensloos?
Jazeker. Een narcistische ouder heeft geen geweten. De andere ouder wordt niet als liefdevolle ouder gezien, maar als de vijand die gestraft moet worden. Een narcistische ouder gaat de psychologische strijd aan en stopt niet eerder voordat volledige controle over de kinderen is bereikt. De beschermende ouder wordt zonder blikken of blozen gediskwalificeerd en weggezet als gestoord. Jeugdbeschermers, hulpverleners en advocaten worden gemanipuleerd.

In de meeste gevallen willen rechters dat beide ouders een mediationtraject volgen of een traject met als doel het verbeteren van de communicatie. De beschermende ouder heeft echter al heel wat psychisch geweld achter de rug en mediation of een communicatietraject werkt nou juist extra traumatiserend. Bovendien heeft het geen zin om te communiceren met iemand die geen redelijkheid kent.