Musica pro Deo in de Adventskerk Assen

4 oktober 11:58

In deze vesper klinken als vaste onderdelen van de vesper het Magnificat (de lofzang van Maria) en Nunc dimittis (de lofzang van Simeon) op muziek gezet door de 19e eeuwse componist Thomas
Attwood Walmisley. Het zijn prachtige composities, geschreven voor vier- tot vijfstemmig koor en een fraaie orgelpartij die meteen het beeld van de grote Engelse kathedralen oproept. Het van Vulpenorgel in de Adventskerk leent zich prima voor deze Engelse koormuziek. Behalve in bovengenoemde composities zal de Vespercantorij ook haar aandeel hebben in het zingen van de overige liederen tijdens de vesper, maar dan vaak ‘in samenspel met’ de gemeente. Want ook deze keer valt er voor u als bezoeker genoeg mee te zingen, bekende en minder bekende gezangen, passend bij het moment van de dag en de tijd van het jaar. Wietse Meinardi, vaste organist van de Adventskerk, begeleidt het koor en de samenzang. Voorganger in deze dienst is ds. Jaap de Raadt De Vespercantorij staat o.l.v. Peter Siebesma De toegang is gratis, wel is er een uitgangscollecte.

Zondag 15 oktober om 16:00 uur