Nieuwsflits Ondernemers Fonds Assen juli 2018

24 juli 9:00

Hallo ondernemers in Assen,

Overlijden Henk Lohrengel
Op 15 februari jl. overleed zeer onverwachts Henk Lohrengel die zo’n acht jaar geleden mede aan de wieg van het Ondernemersfonds Assen stond. Hij was tot begin juni 2017 de enthousiaste bestuurssecretaris van het OFA. Op onze site staat een In Memoriam: http://www.ondernemersfondsassen.nl/Nieuws/memoriam-henk-lohrengel/ 

Jaarrekening en Jaarverslag OFA 2017
Onlangs heeft het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag 2017 goedgekeurd. In het verlengde van de opstelling van de jaarrekening door de accountant heeft de kascommissie gemeld dat zij ook haar goedkeuring verleent. In de kascommissie zitten vertegenwoordigers van de ondernemers in Assen.
Voor de jaarrekening kijk op https://bit.ly/2tW59hz en het jaarverslag https://bit.ly/2KoONsR

In het Dagblad van het Noorden stond het volgende artikel: http://www.ondernemersfondsassen.nl/Nieuws/dagblad-van-het-noorden-over-het-ondernemersfonds/

Dit Is Assen
In het huis-aan-huis blad Dit is Assen, evenals in de gelijknamige online uitgave, is een artikel gepubliceerd over het Ondernemers Fonds Assen: https://www.ditisassen.nl/?s=ondernemersfonds+assen (Meerderheid Asser ondernemers wil doorgaan met Ondernemersfonds Assen – doorklikken op 2e artikel)

Landelijk Platform Ondernemersfondsen
Op 12 april jl. heeft een afvaardiging van het OFA deelgenomen aan het halfjaarlijkse overleg van het Landelijk Platform Ondernemersfondsen. Gastheer was deze keer Ondernemersfonds Leeuwarden in het kader van de benoeming van Leeuwarden tot Culturele Hoofdstad 2018.

Overleg met de wethouder EZ
Elk half jaar heeft het bestuur overleg met de wethouder Economische Zaken. Dit heeft op 13 mei jl. plaatsgevonden. Het was tegelijkertijd de kennismaking met de nieuwe wethouder Roald Leemrijse, voormalig fractievoorzitter van de VVD. Besproken zijn onder andere de jaarrekening en het jaarverslag 2017, de voortgang 2018, communicatie en een doorkijkje naar de komende jaren.

Budget Stadsbreed 2018
Op basis van een nacalculatie door de gemeente is het budget 2017 33.000 euro hoger uitgevallen. Na raadpleging van enkele trekkingsgerechtigden heeft het bestuur besloten dit bedrag toe te voegen aan het Stadsbrede budget 2018. Voor het eerste halfjaar hebben de volgende activiteiten een bijdrage uit het Fonds gekregen:
Art of Wonder – 1 t/m 3 juni

Asser Stadsloop – 3 juni

NB: Stadsbrede projecten zijn activiteiten die de gehele stad ten goede komen. Zij overstijgende de belangen van de onderliggende trekkingsgerechtigden. Het OFA-bestuur beslist over de aanvragen, waarbij de grotere trekkingsgerechtigden een adviesrol hebben. Hiertoe is er op 9 mei jl. een overleg geweest met de vertegenwoordigers.

Activiteiten Ondernemend Assen
Naast de vertrouwde netwerkbijeenkomsten (in de vorm van ontbijt of borrel) heeft OA een informatieve avond georganiseerd over duurzaamheid. Hieraan wordt in de loop van 2018 een vervolg gegeven en voor 2019 is het plan een duurzaamheidsmarkt te organiseren.

Techniek Academy Assen
Ondernemers kunnen nauwelijks technisch geschoold personeel vinden. Daarom wil Ondernemend Assen zelf een technische academie opzetten.
‘We willen dat leerlingen meer met de handen gaan doen’, legt René Kuipers, voorzitter van Ondernemend Assen, uit. ‘Minder leerlingen kiezen voor zo’n opleiding en de opleidingen op scholen sluiten meestal niet goed aan bij wat ondernemers wensen’. Daarom wil Kuipers samen met de net aangenomen projectmanager Bert van der Veen zelf het voortouw nemen om een technische academie op te zetten. ‘Het onderwijssysteem werkt traag. Ondernemers schreeuwen om goed opgeleid personeel, terwijl scholen aangeven hier niet mee om te kunnen gaan. Voor hen is het moeilijk om opleidingen te veranderen’.
Artikel uit DvhN 14.06.2018

Promotiedagen Drenthe
Twee mooie beursdagen op 15 en 16 mei 2018. Een geheel vernieuwd plein van Ondernemend Assen, waarbij de verbinding met de Gemeente Assen is gezocht. Dit was dan ook duidelijk terug te vinden in een prachtige ‘steenprint-vloer’ van de stand van de Gemeente Assen tot aan de biercarrousel van Ondernemend Assen. Ook een schiettent en stroopwafelkraam konden niet ontbreken om een festival-look-and-feel te creëren. Bezoekers die een schot waagden, ontvingen een foto voorzien van een kader met alle logo’s van de 38 ondernemers die deel uit maakten van dit mooie (en tevens grootste) plein van de Promotiedagen Drenthe en een goed gevulde goodiebag.
Ondernemend Assen kijkt zeer tevreden terug op deze twee dagen.

Benoeming Bert van der Veen / projectmanager OA
Op 4 juni 2018 is de Overeenkomst van opdracht ondertekend door voorzitter René Kuipers en Bert van der Veen, projectmanager Ondernemend Assen. Bert is voor velen een bekend gezicht als voorzitter van de kring West en projectleider van de branche Onderwijs.
Ondertekening overeenkomst René Kuipers en Bert van der Veen

Subsidieloket
Ondernemend Assen lanceert een gratis subsidieloket voor ondernemers. Bedrijven zijn vaak op zoek naar financiering voor projecten en investeringen. Bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, energie, milieu, scholing of nieuwbouw. Via een subsidieportal op de website van Ondernemend Assen, zoeken ondernemers uit de regio Assen voortaan gratis naar subsidies, fondsen en fiscale regelingen voor hun bedrijf. Daarnaast kunt u een afspraak maken met een adviseur van Vindsubsidies die maandelijks een dagdeel aanwezig is in De Drentse Zaak te Assen.

Zorgcongres
Op 13 maart jl. werd in het Drents Museum voor de tweede keer het Zorgsymposium georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst opende burgemeester Marco Out de website www.zorgstadassen.nl.
Ruim 45 deelnemers telde het Zorgsymposium 2018 dat dit jaar als thema ‘Netwerken in Zorgstad Assen’ had. De nieuwe website moet een platform worden waarop inwoners van Assen naar de gewenste zorg kunnen zoeken. Daarnaast gaat het ook bijvoorbeeld ook om publiciteit voor interessante patiëntenvoorlichtingsbijeenkomsten. De komende tijd zullen de betrokken zorginstellingen de site verder vullen met informatie. Ze hopen zo de toegankelijkheid van de zorg te vereenvoudigen. Tijdens het symposium gaf voorzitter Arie van der Spek van het Ondernemersfonds Assen een uiteenzetting over het fonds. Jeanet Bathoorn verzorgde een presentatie rond het thema netwerken en sociale media.

Activiteiten MKB Retail
In januari is er het jaarlijkse Blues Festival georganiseerd. Al jarenlang is dit een vaste activiteit voor met name de horeca. Het evenement was wederom succesvol. Ook van buiten Assen komen veel mensen naar het Blues Festival. Op 27 april, Koningsdag, trok het goede programma dat neergezet is bijzonder veel mensen. Dit jaar was het uitstekend weer wat zorgde voor een heel drukke binnenstad. Koopzondagen: in maart zijn er op de koopzondag diverse activiteiten geweest: onder het motto ‘All-in the family’ was er een programma voor het hele gezin. Er was lentekermis, livemuziek en verschillende andere activiteiten. Aan promotie van de stad Assen is aandacht en geld besteed in samenwerking met ‘Dit is Assen’ via Led-berichten, sociale media, krant en manuren. In het laatste weekend van mei is door MKB Retail Art Explosion georganiseerd. Dit is buiten de gelden van het OFA omgegaan. Maar wel leuk om te vermelden!!
Van 1 tot en met 3 juni heeft Art of Wonder plaatsgevonden, waar MKB Retail penvoerder van was.

Winkelcentra
Winkelcentrum Nobellaan heeft verschillende geslaagde evenementen georganiseerd namelijk een Paasactie en een Moederdag/Voorjaarsactie.
Winkelcentrum Vredeveld heeft een succesvolle Paasactie en Geraniummarkt/Voorjaaractie georganiseerd.
Winkelcentrum Kloosterveste heeft verschillende ‘Super Saturday’s georganiseerd met uiteenlopende thema’s.

Agrarische sector
Voor de relatief kleine agrarische sector binnen de gemeente Assen is LTO de trekkingsgerechtigde. Het OFA-bestuur is verheugd dat enkele lokale vertegenwoordigers op dit moment zeer actief zijn om ook hun budget effectief in te zetten. Zo is er een initiatief om (stads-)kinderen meer kennis te laten maken met de agrarische sector aan de randen van de gemeente.

Voor meer informatie over het Ondernemers Fonds Assen kijk op www.ondernemersfondsassen.nl en volg ons op Twitter via @OndernemersFA.
Het bestuur van het Ondernemers Fonds Assen wenst u een inspirerende zomerperiode toe en goede zaken voor de tweede helft van 2018.