Open dagen CS Vincent van Gogh

30 januari 9:40

Leerlingen van groep 7 en 8 zijn samen met hun ouders van harte welkom op de open dagen van CS Vincent van Gogh. Op donderdag 31 januari tussen 16.00 uur en 20.30 uur kunnen bezoekers de locatie CSG Beilen binnenlopen om de sfeer te proeven en een goed beeld te krijgen van het onderwijsaanbod. Op vrijdag 01 februari tussen 16.00 en 20.00 uur is de open dag op Lariks en op woensdag 06 februari tussen 16.00-20.30 uur opent locatie Salland de deuren voor basisschoolleerlingen en hun ouders.

Tijdens de open dagen krijgen ouders en leerlingen een goed beeld van het onderwijs dat op de drie locaties wordt aangeboden. Op de locaties worden voorlichtingen gegeven, proeflesjes georganiseerd en kunnen bezoekers de sfeer proeven van de school.

Lariks: grensverleggend!
Leerlingen die havo, atheneum of gymnasium willen doen, kunnen terecht op Lariks waar ook tweetalig onderwijs wordt aangeboden. Leerlingen die tweetalig onderwijs doen, volgen vanaf de brugklas ongeveer de helft van de vakken in het Engels en er zijn in het schooljaar verschillende extra activiteiten zoals the highland games, toneelactiviteiten en een 3-daagse excursie naar Engeland. Op Lariks wordt veel aandacht besteed aan internationalisering, waardoor leerlingen kennis maken met andere landen en volken door onder andere internationale projecten, uitwisselingen en werkweken.

Salland: persoonlijke ontwikkeling
Op de locatie Salland in Assen kunnen leerlingen terecht voor vmbo (incl. lwoo) en de mavo. Voor leerlingen die nog niet zeker weten of ze na groep 8 naar de havo kunnen, is erop Salland de mavo/havoklas. Op Salland wordt gewerkt met het examenprogramma Dienstverlening & Producten en  maken vanaf klas 1 een ontdekkingstocht langs de verschillende werelden: Techniek, Kunst & Cultuur, Sport & Gezondheid en Groen, Duurzaamheid en Voeding. Een definitieve richting kiezen ze in de vierde, waardoor de keuze voor een vervolgopleiding gerichter gemaakt kan worden.

CSG Beilen: samen leren
CSG Beilen biedt vmbo (eventueel met lwoo) met de theoretische leerweg en de kader- en beroepsgerichte leerweg, sector Zorg & Welzijn aan. Ook leerlingen die havo of vwo willen doen, kunnen op CSG Beilen terecht. In de onderbouw van havo of vwo krijgen leerlingen naast de gewone vakken ook twee uren les in een vak dat ze zelf kiezen. Er kan gekozen worden uit de Sport-talentklas, de Kunst-talentklas of de talentklas Science. Op havo en vwo krijgen leerlingen ook extra Engels om ze voor te bereiden op de vervolgstudie.