Peuteropvang in alle kindcentra van COG Drenthe

30 november 12:01

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het peuterspeelzaalwerk in Assen overgedragen aan de schoolbesturen van het primair onderwijs. Kinderen van 2 en 3 jaar kunnen dan terecht in de kindcentra voor onderwijs en opvang. De 9 schoollocaties van COG Drenthe zijn er klaar voor!

In al onze kindcentra bieden wij naast kinderdagopvang ook peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Peuteropvang richt zich net als de kinderdagopvang op de verzorging en ontwikkeling van de peuters. De werkwijze van de peuteropvang komt echter meer overeen met het klassieke peuterspeelzaalwerk. Dat betekent dat de peuters gedurende de schoolweken, op twee tot drie vaste ochtenden ongeveer drie uur naar de peuteropvang komen om samen met andere kinderen te spelen en te ontdekken. Buiten deze tijden is eventueel verlenging mogelijk met reguliere kinderopvang. Op de meeste locaties wordt tot 1 januari 2018 al een soort peuteropvang in de vorm van een peuterarrangement aangeboden.

COG Drenthe werkt met het VVE programma Uk en Puk, een programma dat er op gericht is om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Uk en Puk stimuleert de taalontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van peuters. Het grote voordeel van de peuteropvang binnen onze kindcentra is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke zal zijn.

Peuters zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te gaan ontdekken. Samen spelen met andere kinderen wordt op die leeftijd steeds interessanter. We werken met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen. Ons aanbod is er op gericht om kinderen op alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn binnen ons kindcentrum op dezelfde plek als eventuele oudere of jongere broertjes/zusjes.

Ouders zijn van harte welkom om samen met hun peuter eens een kijkje te nemen bij een van onze kindcentra. U kunt ook contact met ons opnemen door te bellen naar COG Drenthe kinderopvang, tel. 0592-409865, of mailen naar kinderopvang@cogdrenthe.nl.