Rabobank keert ruim € 70.000 uit aan verenigingen en stichtingen.

18 april 16:02

Assen- Rabobank Assen en Noord-Drenthe heeft in het eerste kwartaal ruim 70.000 euro uitgekeerd aan verenigingen en stichtingen die een steuntje in de rug nodig hebben voor een bijzonder project in Noord-Drenthe.

De Rabobank doet de donaties vanuit het zogeheten Rabofonds. De doelstelling van dit fonds is het bevorderen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op versterking van (sociaal)economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Een speciale commissie, bestaande uit een leden en medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

Eerste ronde van 2019
In de eerste ronde van 2019 is er ruim € 70.000,- aan donaties toegewezen. Er zijn in deze ronde 28 aanvragen voor financiële ondersteuning behandeld door de beoordelingscommissie. Hiervan zijn 22 aanvragen gehonoreerd met een totaalbedrag van exact € 70.485. De diversiteit van de aanvragers en de bestedingsdoelen in de aanvragen was groot. Zo ontvangt Vereniging Dorpsbelangen Anderen een donatie voor aanschaf van een tweede buurt AED. TFC Gieten voor de vervanging van een shovel. En ontvangt Stichting Het Drentse Landschap een donatie voor de Hunzeloop.
Uit Zuidlaren ontvangt Stichting Bevrijdingsfestival Amherst een bijdrage voor het festival in 2019. Blend uit Assen ontvangt een donatie voor het organiseren van een nieuwe vorm van een cultuurfeest. Het Klompenmuseum uit Eelde ontvangt een donatie voor het verbeteren van het aanbod voor scholieren om op laagdrempelige wijze kennis te maken met ons cultureel erfgoed.
Dit is een greep uit de toezeggingen van deze ronde. De volledige uitslag is te raadplegen op de website: www.rabobank.nl/assen-nd De bank wenst alle  verenigingen en stichtingen veel succes met het realiseren van de projecten.

Heeft u ook een goed initiatief?
Kijk dan op onze website of uw vereniging of stichting in aanmerking komt voor een donatie. Aanvragen kan alleen online via http://rabo.nl/assen-nd/rabofondsaanvraag. Tot 1 juni 2019 kunnen de aanvragen voor de tweede ronde van 2019 ingestuurd worden.