Rabobank keert tweede kwartaal ruim € 70.000 aan stichtingen en verenigingen.

1 juli 18:45

Rabofonds bijdragen tweede kwartaal 2019
Rabobank Assen en Noord-Drenthe heeft in het tweede kwartaal ruim € 70.000 uitgekeerd aan verenigingen en stichtingen die een steuntje in de rug nodig hebben voor een bijzonder project in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo.

De Rabobank doet de donaties vanuit het zogeheten Rabofonds. De doelstelling van dit fonds is het bevorderen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op versterking van (sociaal)economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Een speciale commissie, bestaande uit leden en medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

Deze verenigingen ontvangen een donatie:

 • Raad voor Ouderen Zuidlaren
 • Protestantse Gemeente te Vries
 • HHCombi, Hooghalen/Hijken
 • Stichting de MaasStee, Assen
 • Vereniging Dorpsbelangen, Eexterveen
 • Stichting Tienkamp Zuidlaren
 • FC Assen
 • Buurtvereniging Kromveen Naweg, Eext
 • Stichting Molen de Eendracht, Gieterveen
 • St. Rondom Magnus, Anloo
 • Stg. Jacobspad Gr-Dr, Assen
 • VV LTC, Assen
 • St. Koren- en oliemolen DE Wachter, Zuidlaren
 • Dorpsbelangen De Groeve
 • Stichting Oude Drentse Kerken, Smilde
 • Stichting Garage TDi, Assen
 • Stichting Dorpshuis Schipborg
 • Stichting Bloemenorso Eelde
 • St. Plateau openbaar onderwijs, Assen
 • Stichting De Amer, Amen
 • IJsvereniging Yde – De Punt
 • Stichting Vrienden van het Drents Archief, Assen

Rabo ClubSupport
Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze omgeving, buurt voor buurt, beter maken.
Aanmelden kan via:
https://www.rabobank.nl/clubsupport/

Word nu lid!
Ben je naast klant nog geen lid van Rabobank Assen en Noord-Drenthe en wil je graag meebeslissen over de verdeling van het geld van Rabo ClubSupport?
Vraag dan nu het lidmaatschap aan via: http://www.rabobank.nl/lokale-bank/assennoord-drenthe/lidmaatschap
Rabobank. Growing a better world together.

Sponsornieuws
Verlenging sponsorcontracten en partnerships
Sport
WV Meteoor
De sponsorcontracten met de 4 fietsclubs worden met 3 jaar verlengd. Afgelopen maand was het ondertekeningsmoment bij WV Meteoor Assen- Roden bij het wielerhome in Assen. Namens de bank ondertekende manager bedrijven, Karl Pladdet, het contract.

Cultuur
Koren- en Oliemolen De Wachter
In de molen werd in de ruimte Dieks Dele het partnership met onze bank weer voor 3 jaar bevestigd. Ludo Mennes, directievoorzitter, ondertekende het contract.

Derde dinsdag en DNK
De Rabozaal in Theater De Nieuwe Kolk is ook het komend seizoen weer het podium voor de derde dinsdaglezingen. Het contract werd onder feestelijke
omstandigheden met een jaar verlengd.

Events
Leefbaarheid in de dorpen stimuleren
Ook het sponsorcontract met de Stichting OVVR
voor de organisatie van Roldermarkt is verlengd
met 3 jaar.