Rabofonds keert ruim € 85.000 uit in vierde ronde 2017

8 januari 16:42

Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert elk jaar een deel van haar winst in het Rabofonds. Uit dat fonds ontvangen tal van lokale projecten een bijdrage. Op deze manier toont de bank haar betrokkenheid in de regio en investeert zij in de maatschappij. Een speciale commissie, bestaande uit een aantal leden en medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

Vierde ronde 2017
In de vierde ronde van 2017 zijn er 26 aanvragen voor financiële ondersteuning behandeld door de Rabofonds commissie van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Hiervan zijn 16 aanvragen gehonoreerd. De diversiteit van de aanvragers en de bestedingsdoelen in de aanvragen was groot. De Rabofonds commissie heeft deze ronde een bedrag van ruim € 85.000 toegezegd.

Toezeggingen
Er zijn diverse projecten ondersteund in deze ronde. Enkele voorbeelden: Diverse dorpshuizen (Eexterveenschekanaal) en sportaccommodaties (Rolderboys en VV Gieten) kunnen in het kader van duurzaamheid hun gebouw renoveren. Het Baken in Smilde heeft een donatie ontvangen voor het herstel van de historische appelhof van de Oude Veenhoop, Skatepark Zuidlaren voor de aanleg van een skatebaan, Stichting Kunstgras Eelde voor de realisatie van LED-verlichting, HSV De Schoapwas voor aanschaf bosmaaier, Stichting Provinciaal Dierentehuis Beilen voor verbouw van het dierenverblijf. Toneelvereniging Helmers uit Gieten kan het podium, de tribune en de grime-ruimte opnieuw aanleggen en  Stichting Plaats de wereld in Vries voor project de Dorpskeuken. Dit is een greep uit de toezeggingen van deze ronde. De volledige uitslag is te raadplegen op de website: www.rabobank.nl/assen-nd

De bank wenst hen en de andere verenigingen/stichtingenveel plezier met het toegewezen bedrag en het bestedingsdoel dat hierdoor gerealiseerd kan worden.

Een aanvraag indienen
Verenigingen en stichtingen kunnen online via http://rabo.nl/assen-nd/rabofondsaanvraag een aanvraag indienen en de vereiste bijlagen daarbij uploaden. Op http://rabo.nl/assen-nd/rabofondsvoorwaarden staan de voorwaarden voor het aanvragen van een Rabofonds donatie. Alleen digitaal ingezonden aanvragen worden in behandeling genomen. Tot 1 maart 2018 kunnen de aanvragen voor de eerste ronde van 2018 ingestuurd worden.