Tiende dankdaglezing Protestantse Gemeente Assen

1 november 14:35

‘Onze eigen onvolmaaktheid als uitgangspunt voor een gezonde economie’

De protestantse kerken in Assen houden op woensdag 7 november voor de tiende keer een dankdaglezing. De lezing wordt verzorgd door hoogleraar Paul van Geest en heeft als thema ‘Onze eigen onvolmaaktheid als uitgangspunt voor een gezonde economie’. Van Geest zal ingaan op de verbanden tussen zingevingsvragen, theologie en economische drijfveren.

 In 2008 werd de dankdaglezing voor de eerste keer gehouden. Het is een initiatief van de Werkgroep Economie & Geloof van de Protestantse Gemeente Assen (PGA). “De dankdaglezing is een alternatief voor de kerkdiensten die wij voorheen hielden op dankdag voor gewas en arbeid”, vertelt Gerard Schoep namens de werkgroep. Onderwerpen die de revue passeerden zijn bijvoorbeeld klimaat, fairtrade en genetische manipulatie. “Als werkgroep denken wij na over hoe wij op een duurzame manier een bijdrage kunnen leveren aan onze economie. Met de dankdaglezing willen wij dankdag in een breder perspectief plaatsen.”

De tiende dankdaglezing wordt verzorgd door professor doctor Paul van Geest die in 2014 werd verkozen tot theoloog van het jaar. Van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University. Daarnaast is hij hoogleraar theologie en economisch denken bij de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

“Als kerkverband staan wij midden in de samenleving”, vervolgt Schoep, “Met de dankdaglezing willen we de bezoekers laten nadenken over hoe om te gaan met huidige economische vraagstukken in het kader van duurzaamheid.” De lezing wordt niet alleen voor gemeenteleden georganiseerd benadrukt Schoep: “Iedereen is van harte welkom.”

De dankdaglezing wordt gehouden op woensdag 7 november in de Opstandingskerk aan de Wilgenbeemd in Assen. De lezing begint om 19:30 uur. Inloop vanaf 19:00. De toegang is vrij.