Vaart in Assen en gemeente Assen presenteren ideeën Koopmansplein

19 juli 9:22

Vorige week hebben binnenstadsorganisatie Vaart in Assen en de gemeente Assen de ideeën voor het Koopmansplein gepresenteerd. Inwoners van Assen, waaronder leerlingen van verschillende scholen, stuurden voor de actie Mijn Koopmansplein zo’n 600 ideeën in voor het plein. Ook vertegenwoordigers uit de binnenstad kwamen met ideeën voor de nieuwe inrichting van het Koopmansplein.

Bij het verwerken van alle inzendingen kwamen drie hoofdthema’s naar voren, namelijk ‘water en groen’, ‘spelen en ontmoeten’ en ‘evenementen’. Alle ideeën zijn in die thema’s ingedeeld.

Tekening
Tijdens een bijeenkomst in De Nieuwe Kolk werd een tekening onthuld, waarop per thema zes puzzelstukken te zien zijn met de meest genoemde ideeën. Bij de onthulling waren onder meer wethouder Roald Leemrijse, Vaart in Assen-voorzitter Henk van Hooft en gedeputeerde Cees Bijl aanwezig. U kunt de tekening met ideeën bekijken op https://mijnplein.assen.nl/ en op de special in het midden van deze krant.

Hoe nu verder?
Na de zomer gaan Vaart in Assen en de gemeente samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca en culturele partners kiezen
welke van de 18 puzzelstukken uitgewerkt gaan worden in het Programma van Eisen. Het Programma van Eisen vormt vervolgens de basis voor het eerste ontwerp van het plein. Het is de bedoeling dat dat ontwerp in het eerste kwartaal van 2019 op tafel ligt.