Vier ontwerpbureaus aan de slag met Koopmansplein

7 maart 10:07

Vier ontwerpbureaus gaan de komende maanden aan de slag met het maken van een schetsontwerp voor het nieuwe Koopmansplein. Het gaat om
Laos Landschapsarchitectuur en Stedebouw uit Haren, Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur uit Amsterdam, OKRA Landschapsarchitecten uit Utrecht en West 8 urban design & landscape architecture uit Rotterdam. Basis voor hun ontwerpen vormt het Programma van Eisen dat het college van B&W heeft vastgesteld. Uiterlijk dinsdag 6 mei moeten de bureaus hun ontwerp voor het plein hebben ingediend. Begin juni mogen alle Assenaren vanaf 6 jaar hun favoriete ontwerp kiezen.

Keuze bureaus
Bij de keuze van de bureaus is gebruik gemaakt van de ervaringen van onder andere Emmen, Ede, Hengelo, Leeuwarden, Groningen en Apeldoorn. De vier bureaus hebben allemaal ervaring met het ontwerpen van stadspleinen die qua oppervlakte, identiteit en opgave enigszins vergelijkbaar zijn met het Koopmansplein.

Vervolg
Nadat de bureaus hun ontwerp hebben ingediend, mogen alle Assenaren vanaf 6 jaar, de Asser ondernemers en vastgoedeigenaren begin
juni stemmen op hun favoriete ontwerp. Eind juni wordt dan het winnende ontwerp bekendgemaakt. Daarna vindt de aanbesteding en de
verdere uitwerking van het ontwerp plaats. Eind 2019/begin 2020 kan dan begonnen worden met de aanleg van het nieuwe Koopmansplein.