Vredesweeklezing Dirk Mulder

23 september 13:32
Sake Elzinga
Dirk Mulder, voormalig directeur van herinneringscentrum Westerbork, verzorgt als onderdeel van de Vredesweek op vrijdagavond 27 september in de Buningszaal op de vijfde etage van warenhuis Vanderveen een lezing met als thema ‘De Eerste Stap’.
Mulder gaat in op het belang van de eerste stap die mensen zetten. Welke richting leidt die op? Op het pad van de vrede? Of op het pad van het geweld? Wat zijn daarvoor bepalende omstandigheden en hoe kun je daar invloed op uitoefenen? 

Na afloop van de lezing is er uitgebreid gelegenheid om met Mulder en elkaar in gesprek te gaan. De organisatie is een samenwerking tussen Vredesweek Assen en het Platform levensbeschouwelijke organisaties Assen. Stadspredikant Bert Altena presenteert de avond. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis evenals een kop koffie of thee.