We speak English!

18 december 14:41

 Wij leren op een makkelijke manier, moeilijke dingen’, aldus Jayden uit groep 8.

Spelletjes, leuke filmpjes, korte gesprekjes met flashcards, dat zijn de werkvormen die we dagelijks bij de Engelse les gebruiken. Vanaf het moment dat de les begint, heeft de leerkracht de button van de Engelse vlag op zijn of haar shirt en wordt er alleen maar Engels gesproken. Moeilijk? Nee, dat valt wel mee dus.

Sinds vorig schooljaar wordt bij ons op KC Het Krijt structureel 2 tot 3 keer in de week Engels gegeven. We volgen de methode ‘Join in’, een vooruitstrevende methode, welke gericht is op het onderdompelen van de kinderen in de Engelse taal.

Wat blijkt? Kinderen zijn in de basisschoolleeftijd erg taalgevoelig, en leren dus heel snel een tweede taal. Daar maken wij optimaal gebruik van!

Eén van onze doelen is dat kinderen zich veilig genoeg voelen om zich in een tweede taal te durven uiten. Vaak voelen kinderen in de onderbouw en middenbouw nog geen drempel om Engelse woorden en zinnen te spreken. Tegen de tijd dat de kinderen in de bovenbouw zitten, zijn ze al zo taalvaardig dat het geen probleem is om in het Engels te blijven communiceren.

Het voordeel voor de kinderen is dat ze een grote voorsprong hebben ten opzichte van leeftijdsgenoten die geen Engels vanaf groep 1 hebben gehad. Daardoor zijn ze op latere leeftijd makkelijker in staat om internationale contacten te onderhouden, bijvoorbeeld op zakelijk gebied. Ook zijn er steeds meer hogescholen en universiteiten die volledig in het Engels onderwijzen. Vanzelfsprekend hebben de leerlingen die van KC Het Krijt komen hier later ook minder moeite mee.

Heel mooie theorie, maar hoe werkt het dan in de praktijk? De lessen van Join in beginnen altijd met een filmpje of liedje dat past bij het thema van een hoofdstuk. Bijvoorbeeld ‘the weather’. We zingen liedjes over ‘a sunny day, a cloudy day’ en praten met elkaar: What’s the weather like today?

In elke les werken we aan woordenschat rondom het thema, vooral door spelletjes met de flashcards. Hierop staan plaatjes met het bijpassende Engelse woord. In elk hoofdstuk wordt er ook aandacht besteed aan wereldoriëntatie in het Engels: de geleerde Engelse taal gebruiken om iets nieuws over de wereld te leren. In groep 6 maken we bijvoorbeeld een tekening van ‘the watercycle’, met de uitleg erbij in het Engels. In groep 8 leren ze over de ‘five climates of the earth’, waarbij de kinderen de kenmerken van deze 5 klimaten in het Engels met elkaar bespreken.

Als we aan kinderen vragen wat ze van Engels vinden, is het antwoord steevast:

‘Engels? Dat is eigenlijk altijd leuk!’

Wist u dat wij dat wij te volgen zijn op Instagram? Zoek op KC Het Krijt!

En neem gerust eens een kijkje op: www.cbshetkrijt.nl