Winterevenement Leger des Heils; een warm samenzijn voor wijkbewoners.

15 december 12:35

Rond de kersttijd eenzaamheid een beetje proberen tegen te gaan en de saamhorigheid te benadrukken. Dat is de achterliggende gedachte achter het winterevenement. ‘In de Lariks zijn er veel gezinnen die in deze tijden juist een extraatje verdienen en dat willen wij graag bieden’; aldus Edith van het Leger des Heils. ‘Daarnaast is het Leger des Heils ook onderdeel van de wijk en willen we graag de bewoners van onze locatie en de wijkbewoners samenbrengen om elkaar te leren kennen.’

Ook diverse professionals stappen uit hun comfort zone en hebben ineens een hele andere taak. Personeel van het Leger des Heils zal ineens onderworpen worden aan het fenomeen ‘kniepertjes bakken’ en de collega’s van Vaart Welzijn zullen de warme chocolademelk schenken. Tevens worden de bewoners van het leger des heils ingezet als cateraars en ware organisatoren van het evenement. Ook wordt het extra sfeervol door de live-muziek, de welbekende soepfiets en oliebollen. Verder is er voor de kinderen genoeg vertier met springkussen, ballonnenclown en diverse knutselactiviteiten.

Mijn Buurt Assen
Het evenement wordt grotendeels mogelijk gemaakt door Mijn Buurt Assen. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Assen, woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn. Mijn Buurt Assen is bedoeld om buurtinitiatieven te stimuleren en faciliteren. Van de speeltuin opknappen tot een buurtfeest of –markt: er zijn projecten vóór iedereen, dóór iedereen. Als u als inwoner ook een initiatief heeft, kijk eens op de website www.mijnbuurtassen.nl.

22 december van 16.30 tot 20.00 uur aan de Maria in Campislaan 257.
Alle buurtbewoners zijn welkom en het evenement is gratis.