Buurtschap Peelo

Peelo begint als een esdorpje. In de 16e/17e eeuw heeft onder winkelcentrum De Borgstee een adellijk huis gestaan. Deze borg van de familie Onsta heette in de volksmond De Burcht.

Peelo begint als een esdorpje. In de 16e/17e eeuw heeft onder winkelcentrum De Borgstee een adellijk huis gestaan. Deze borg van de familie Onsta heette in de volksmond De Burcht.

Marsdijk
De Marsdijk is een eeuwenoude verbindingsweg. De dijk loopt door moerassig gebied (marsen) van Peelo naar Loon. Het is van oudsher een statige bomenlaan.

Bodemvondsten
Van 1977- 1996 weet de Groninger archeoloog Piet Kooi tijdens grootscheepse opgravingen talrijke standplaatsen van boerderijen bloot te leggen. De enige overgebleven monumentale boerderij is Marsdijk 5. Dit Rijksmonument met zijn vierhonderd jaar oude gebinten en een achterbaander, heeft minstens vier bouwfasen gekend. Op het erf staat een stookhok.
Het brandweerhuisje uit 1917 is destijds gebouwd als onderdak voor de brandspuit van de buurtschap Peelo.

Geologische formatie
Bij de sluis iets ten…

Peelo begint als een esdorpje. In de 16e/17e eeuw heeft onder winkelcentrum De Borgstee een adellijk huis gestaan. Deze borg van de familie Onsta heette in de volksmond De Burcht.

Marsdijk
De Marsdijk is een eeuwenoude verbindingsweg. De dijk loopt door moerassig gebied (marsen) van Peelo naar Loon. Het is van oudsher een statige bomenlaan.

Bodemvondsten
Van 1977- 1996 weet de Groninger archeoloog Piet Kooi tijdens grootscheepse opgravingen talrijke standplaatsen van boerderijen bloot te leggen. De enige overgebleven monumentale boerderij is Marsdijk 5. Dit Rijksmonument met zijn vierhonderd jaar oude gebinten en een achterbaander, heeft minstens vier bouwfasen gekend. Op het erf staat een stookhok.
Het brandweerhuisje uit 1917 is destijds gebouwd als onderdak voor de brandspuit van de buurtschap Peelo.

Geologische formatie
Bij de sluis iets ten noorden van deze plek zijn geologische afzettingen ontdekt. Ze zijn ontstaan door kruiende gletsjers tijdens het Elsterien, een geologisch tijdperk van 300.000 tot 350.000 jaar geleden. De formatie is in 1973 voor het eerst beschreven en heet formatie van Peelo.

Locatie