Voorlichting Cliëntondersteuning

Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Tijdens de voorlichtingsavond van MEE Samen vertellen consulenten je meer over wat onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE Samen is en hoe je hier gebruik van kunt maken.

De voorlichtingsavond start om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur. Deelname is gratis en je hoeft je van te voren niet aan te melden. De voorlichtingsavond vindt plaats in de cursusruimte in de bibliotheek.

Clientondersteuning MEE Samen Clientondersteuning van MEE Samen is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Assen die graag willen dat iemand met ze meenkt of op weg helpt bij vragen die spelen. Voor een inwoner zelf of iemand die hij/zij ondersteunt.

Alle inwoners van de gemeente Assen mogen hier gratis gebruik van maken. Er is geen indicatie of verwijzing nodig.

Een clientondersteuner van MEE Samen staat los van instanties, zoals zorgaanbieders, gemeenten of het UWV.

Een cl…

Tijdens de voorlichtingsavond van MEE Samen vertellen consulenten je meer over wat onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE Samen is en hoe je hier gebruik van kunt maken.

De voorlichtingsavond start om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur. Deelname is gratis en je hoeft je van te voren niet aan te melden. De voorlichtingsavond vindt plaats in de cursusruimte in de bibliotheek.

Clientondersteuning MEE Samen Clientondersteuning van MEE Samen is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Assen die graag willen dat iemand met ze meenkt of op weg helpt bij vragen die spelen. Voor een inwoner zelf of iemand die hij/zij ondersteunt.

Alle inwoners van de gemeente Assen mogen hier gratis gebruik van maken. Er is geen indicatie of verwijzing nodig.

Een clientondersteuner van MEE Samen staat los van instanties, zoals zorgaanbieders, gemeenten of het UWV.

Een clientondersteuner van MEE Samen kan bijvoorbeeld:

 • Informatie, advies of ondersteuning bieden
 • Meegaan naar een gesprek (of een gesprek voorbereiden) met bijvoorbeeld de gemeente, een zorgorganisatie, school of het UWV
 • Helpen bij het doen van een aanvraag
 • Meekijken bij zorgen over de ontwikkeling van kinderen
 • Kijken wat er mogelijk is als het gaat om wetten en regels
 • Meezoeken naar de juiste zorg of zorgorganisatie
 • Ondersteunen als een inwoner of zijn/haar kind (met zorg) 18 jaar wordt
 • Helpen bij het opstellen van een persoonlijk plan of zorgplan
 • Helpen als een inwoner ontevreden is over een besluit of (zorg) organisatie
 • Ondersteunen bij het aanvragen van een WLZ indicatie
 • Meedenken als het gaat over leven met een beperking

Locatie