Sterke vergrijzing in Assen

11 april 8:29

De vergrijzing in de gemeente Assen is in volle gang. Op dit moment zijn er 13.098 65-plussers in de gemeente. Dat is 19,30% van de totale bevolking. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren sterk toe. In 2030 telt Assen naar verwachting al 17.900 (25,2%) mensen van 65 jaar of ouder, en in 2040 zijn dat er liefst 21.200 (29,3%). Ook het aantal 80-plussers stijgt: van 3.100 nu naar 6.800 in 2040.

Dit is in lijn met de landelijke bevolkingsprognose. In Nederland wonen nu circa 3,3 miljoen 65-plussers (19% van de bevolking). In 2040 zijn dat er naar schatting 4,5 miljoen, een kwart van de totale bevolking. De vergrijzing in de gemeente Assen is dus nog sterker dan in de rest van Nederland. “De toenemende vergrijzing heeft grote gevolgen voor o.a. de woningmarkt en de zorgvraag in de regio”, zo meldt Maaltijdbutler.nl.