Veroordeeld tot vooroordeel?

20 september 14:37

De waarde van tbs binnen het Nederlandse detentiesysteem Spinhuislezing Gevangenismuseum, zondag 30 september a.s.

Er gaat bijna geen dag voorbij of ons TBS-systeem komt op één of andere wijze in het nieuws. De veiligheid van de maatschappij is een doelstelling van de TBS maar waardevolle resultaten van de TBS-behandeling leggen het in de publiciteit – maar ook in de politieke discussie – echter vaak af tegen de maatschappelijke onrust als gevolg van de misdragingen van (ex)/TBS-ers.

Dit onderwerp wordt in de jaarlijkse Spinhuislezing uitgediept door dr. mr. Michiel van der Wolf. Van der Wolf is jurist en psycholoog en als universitair hoofddocent strafrecht en sanctierecht verbonden aan de universiteiten van Groningen en Rotterdam. Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank in Amsterdam. Van der Wolf promoveerde in 2012 in Rotterdam op een proefschrift over de historische achtergronden van actuele knelpunten ten aanzien van de TBS; de titel van zijn proefschrift was `TBS – veroordeeld tot vooroordeel`. Daarnaast heeft hij een aantal publicaties over vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende sancties op zijn naam staan. .

De actualiteit van de TBS behoeft nauwelijks toelichting. Veelal gaat het in de publiciteit over ontsporingen van TBS-ers, die al of niet met verlof terugkeren in de maatschappij. Zonder iets af te doen van deze soms verschrikkelijke incidenten, levert het TBS-regime door de gerichte behandeling en begeleiding van justitiabelen met een psychische stoornis of gebrek waardevolle resultaten op. Van der Wolf zal uitgebreid op deze en andere actuele zaken ingaan. Na de lezing is er volop ruimte voor een gesprek met de zaal.

Datum: Zondag 30 september
Tijd: Aanvang 14:00 uur, zaal open 13:30 uur

Entree: € 5,- (incl. koffie/thee), kaartverkoop aan de zaal Gratis voor leden van de vriendenvereniging van het museum
Aanmelden: vrienden@gevangenismuseum.nl

Plaats: Gevangenismuseum Veenhuizen

Met de Boevenbus naar het Gevangenismuseum?
Om 13:15 uur vertrekt er een Boevenbus vanaf station Assen naar Veenhuizen. Om 16:30 uur wordt men weer teruggebracht. Wie wil meerijden moet zich wel even aanmelden voor deze gratis service.